TKMTD Akademi

Değerli Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Çalışanları,

Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği olarak bugüne kadar olduğu gibi COVID-19 pandemisi döneminde de güncellenen bilimsel bilgiler ışığında çalışmaya gayret etmekteyiz. Yeni tip korona virüs enfeksiyonu etkeni SARS-CoV-2’ nin ülkemizde görülmeye başlamasıyla birlikte bu enfeksiyonun kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbını ilgilendiren her aşamasında bilimsel verileri sizlerle aktif olarak paylaşmaya çalıştık ve devam etmekteyiz.

Pandemi döneminde, doğru bilgiye olan ihtiyacımız her zamankinden çok daha fazla artmıştır. Yaşanılan dinamik süreç içerisinde hepimiz, bir yandan rutin işlerimizi yürütürken bir yandan da sürekli güncellenen bilgileri takip etmeye çalışmaktayız. Kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı alanında çalışan arkadaşlarımızın bu dönemde yeni ve güncellenen COVID-19 hastalığı bilimsel verilerine ulaşımını artırabilmek ve kolaylaştırabilmek amacıyla, TKMTD Yönetim Kurulu olarak, alanımızı ilgilendiren güncel makaleleri özetleyip sizlerle paylaşma kararı aldık.

Bu çalışmalar sırasında aktif görev alan arkadaşlarımızın her birine bilginin paylaşılmasında göstermiş oldukları destekten dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

COVID-19 pandemisi ile başladığımız kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbını ilgilendiren güncel makalelerin özetlerini yayınlama kararımızı bundan böyle düzenli olarak resmi internet sitemiz aracılığıyla sizlerle paylaşacağız. Özetlenen makalelerden oluşan arşivde ise ihtiyaç duyduğunuzda eski özetlere ulaşabilme imkanı olacaktır. Hep birlikte güncel bilgileri edinecek, bilgi dağarcığımızı arttıracağız. Kendi süreçlerimizin düzenlenmesinde de faydalı olacağını düşündüğümüz bu makaleleri güncel olarak takip etmenizi öneririz. Yaşadığımız yoğun günlerde kolaylıklar dileriz.

Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Yönetim Kurulu

COVID-19 TEDAVİSİNDE KONVALESAN PLAZMA KLLANIMINDA ÇİN'İN STRATEJİSİ VE ...

COVID-19 'UN ÇİN ZHEJIANG BÖLGESINDEKİ KAN MERKEZLERİNE ETKİSİ

KAN GRUBU İLE COVID-19 ENFEKSİYONU, ENTÜBASYON VE ÖLÜM ARASINDAKİ İLİŞKİ...

YENİ KORONAVİRÜS İÇİN YENİ BİR TEDAVİ YAKLAŞIMI: FULMİNAN COVID-19 İÇİN TERAPÖTİK PLAZMA DEĞİŞİMİNİN KULLANIMI İÇİN BİR ARGÜMAN

KAN BAĞIŞÇILARINDA REAL TİME ANTİKOR TARAMASI KULLANILARAK SARS-COV-2 ÖLÜM ORANLARININ TAHMİN EDİLMESİ 

COVID-19 PANDEMİSİ SIRASINDA HASTA KAN YÖNETİMİ (İNCELEME MAKALESİ)

EPİDEMİ SÜRESİNCE KARANTİNAYI MODELLEMEK VE KİTLESEL TEST AMACIYLA DRON KULLANIMI

COVID-19 TEHDİDİ SIRASINDA HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU VE HÜCRESEL TEDAVİLERİ NASIL PLANLARIZ

RİBOFLAVİN VE ULTRAVİYOLE IŞIK-TABANLI FOTOKİMYASAL İŞLEM İLE PLAZMA VE TROMBOSİT ÜRÜNLERİNDE KORONAVİRÜS 2 CİDDİ AKUT RESPİRATUAR SENDROMUNUN İNAKTİVASYONU

PNÖMONİ SALGININA NEDEN OLAN YENİ KORONAVİRÜS (SARS-COV-2) TAYİNİ İÇİN ENZİME BAĞLI İMMÜNOASSAY VE KOLLOİDAL ALTIN-İMMÜNOKROMATOGRAFİK TEST KİTİ DEĞERLENDİRMESİ (COVID-19)

ABO KAN GRUPLARI VE KORONAVİRÜS 2019 HASTALIĞININ KLİNİK SONUCU ARASINDAKİ İLİŞKİ-İKİ GRUBA İLİŞKİN KANITLAR

KORONAVİRÜS 2019 HASTALIĞI KORONAVİRÜSLER VE KAN GÜVENLİĞİ

AĞIR COVID-19 HASTALARINDA KONVALESAN PLAZMA TEDAVİSİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ

PANDEMİ DÖNEMİNDE KADAVRADAN ORGAN NAKLİNİN KULLANIMI SARS-CoV-2 DONÖRLERİNİN KULLANIMI ÜZERİNE TARTIŞMA

COVID-19 KRİZİ DÖNEMİNDE N95 MASKELERİN DEKONTAMİNASYONU İÇİN ISI VE NEM UYGULAMASININ ÖLÇÜLEBİLİR BİR YÖNTEMİ

KRİTİK COVID-19'LU HASTANIN GEÇ BİR KOMPLİKASYONU OLAN SİTOKİN FIRTINASININ AZALTILMASINDA KAN FİLTRASYON TEDAVİSİNİN POTANSİYEL ETKİSİ

COVID-19 BULAŞI VE KAN NAKLİ BİR VAKA SUNUMU

BİR EYLEM ÇAĞRISI PANDEMİDE HASTA KAN YÖNETİMİNİN TEMEL ROLÜ

ÇİN GENELİNDE COVID-19 KULUÇKA DÖNEMİNDE BULUNAN KAN BAĞIŞÇISI SAYISININ TAHMİNİ VE KAN TRANSFÜZYONU İLE BULAŞMADAN KORUNMA VE KONTROL ÖNLEMLERİNİN ANALİZİ

KONVELESAN PLAZMA, TAMAMEN İYİLEŞMİŞ COVID 19 HASTALARINI HEDEFLEYEN VE MOTİVE EDEN BİR AFEREZ ARAŞTIRMA PROJESİ: BAĞIŞÇILARI VE ALICILARI KLİNİK FAYDAYA YÖNLENDİRİCİ BİR MESAJ

YAPAY GÜNEŞ IŞIĞI YÜZEYLERDEKİ SARS-COV-2'Yİ HIZLA İNAKTİVE EDER

COVID-19 PANDEMİSİNDE KONVANSİYONEL (KONVELESAN) PLAZMANIN KLİNİK KULLANIMI

MİLANO'DAKİ COVID-19 SALGINI SIRASINDA SAĞLIKLI KAN DONÖRLERİNİN SARS-COV-2 SEROPREVALANS EĞİLİMLERİ

AFRİKA'DAKİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI 2019 (COVİD-19) SIRASINDA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK UYGULAYICILARI VE HASTA KAN YÖNETİMİ KAN TEDARİĞİNİN KORUNMASI

COVID-19 SALGINI SIRASINDA KAN ARZ VE TALEBİNİN DENGELENMESİ

COVID-19 KONVALESAN PLAZMA: ŞİMDİ “DAHA İYİ” BİLİM ZAMANI

SOLUNUM YETMEZLİĞİ İLE SEYREDEN ŞİDDETLİ COVID-19 VE TÜM GENOM İLİŞKİSİ ÇALIŞMASI

VOX SANGUINIS' IN HASTANE TRANSFÜZYON BİRİMLERİNİN COVID-19 HAZIRLIKLARINI TANIMLAYAN ULUSLARARASI ANKETİ

İTALYAN-İSPANYOL GENOM ÇAPINDA İLİŞKİLENDİRME ANALİZİYLE ABO KAN GRUBU LOKUSU VE BİR 3. KROMOZOM KÜMESİNİN SARS COV-2 SOLUNUM YETMEZLİĞİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

COVID-19 VE KAN GÜVENLİĞİ BİR İKİLEMİN ÇÖZÜMÜ

SARS-COV-2 ASEMPTOMATİK VE SEMPTOMATİK HASTALAR VE TRANSFÜZYONLA BULAŞMA RİSKİ

COVID-19 TEDAVİSİNDE KONVELESAN PLAZMA İMMUNOTERAPİSİ İLE ERKEN DÖNEM ÇİN DENEYİMLERİ BİLİNEN VE BİLİNMEYENLER

COVİD-19 HASTALARININ KAN ÖRNEKLERİNDE SAPTANAN SARS-COV-2 RNA, ENFEKTİF VİRÜSLE İLİŞKİLİ BULUNMADI

COVID-19 KONVALESAN PLAZMA (KP) TEDARİĞİNE YÖNELİK REHBER YÜKSEK VE DÜŞÜK-ORTA GELİR DÜZEYİNDEKİ ÜLKELER ARASINDAKİ FARKLAR

COVİD-19 DA SİTOKİN KAN FİLTRASYONLARIN YANITLARI

SAĞLIK KURUMLARINDA COVİD-19 VE CEP TELEFONU HİJYENİ

SARS-CoV-2'DE ASEMPTOMATİK BİREYLERİN KİTLE TARAMASI İÇİN TÜKÜRÜK KULLANILMASI

WASHİNGTON EYALETİNİ ETKİLEYEN 2019 YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) PANDEMİSİNİN İLK 2 HAFTASINDA KAN TEMİNİ VE TRANSFÜZYON DESTEĞİ

COVID-19 GEÇİRMİŞ VE İYİLEŞMİŞ ALTI BAĞIŞÇIDAN ELDE EDİLEN KONVALESAN PLAZMADAKİ ANTİ-SARS-COV-2 VİRÜS ANTİKOR SEVİYELERİ

YETERLİ BAĞIŞ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KAN TEMİNİNİ DEVAM ETTİRMEK ALINAN DERSLER

HASTA KAN YÖNETİMİ TRANSFÜZYON TIBBI RİSK YÖNETİMİNE EN İYİ YAKLAŞIM

COVID-19 SALGINI SIRASINDA KAN TRANSFÜZYONU

COVID-19 PANDEMİSİ SIRASINDA HEMOGLOBİN BOZUKLUKLARININ YÖNETİMİ

AĞIR COVID-19 PNÖMONİSİNDE KONVALESAN PLAZMA KULLANIMI İLE İLGİLİ RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR ÇALIŞMA

HÜCRE FENOTİPİ VE SİTOKİN FIRTINASI ÜZERİNE GÜVENLİ ÇALIŞMALAR İÇİN COVID-19 HASTALARINDAN KAN ÖRNEKLERİNİN KULLANILMASI VE İŞLENMESİ

GÜNEY AVUSTRALYA'DA GEBELERDEKİ DEMİR, ANEMİ VE KAN YÖNETİMİ KLİNİK UYGULAMA İYİLEŞTİRMELERİ İÇİN UYGULAMAYA DAYALI BİR KANIT

49 GÜN SÜRELİ UZUN VİRAL ATILIMI OLAN ÖZEL BİR COVID-19 VAKASI

PERİOPERATİF SARS-COV-2 ENFEKSİYONLU AMELİYAT EDİLEN HASTALARDA MORTALİTE VE PULMONER KOMPLİKASYONLAR: ULUSLARARASI BİR KOHORT ÇALIŞMASI

İSKOÇYALI KAN BAĞIŞÇILARINDA SARS CORONAVİRÜS 2' YE KARŞI NÖTRALİZAN ANTİKOR - TOPLUM MARUZİYETİNDE SEROLOJİNİN DEĞERİNİ ÖLÇMEDE ÖNCÜ ÇALIŞMA

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SARS-COV-2 TARAMASININ COVID-19 DA ASEMPTOMATIK TAŞINMANIN ROLÜNÜ ORTAYA KOYMASI

COVID-19 PANDEMİSİNİN KAN TEMİNİ VE KULLANIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

METABOLİK YENİLENME KAN BANKASI KOŞULLARINDA SAKLANAN ERİTROSİTLERİN DOLAŞIMDAKİ FONKSİYONLARINI İYİLEŞTİRİR

CİDDİ/KRİTİK COVİD-19 HASTALARINDA KONVELESAN PLAZMA KULLANIMIYLA İYİLEŞEN KLİNİK BELİRTİLER VE MORTALİTE

ARALIK 2019- OCAK 2020 TARİHLERİ ARASINDA ABD'DEKİ KAN BAĞIŞLARININ SARS-COV-2 AÇISINDAN SEROLOJİK OLARAK TEST EDİLMESİ

TERAPÖTİK PLAZMA DEĞİŞİMİ KRİTİK COVID-19 HASTALARI İÇİN POTANSİYEL BİR YÖNTEM STRATEJİSİ

2008' DEN 2017' YE HASTANELERE GÖNDERİLEN TROMBOSİTLERDE (TRENDLER) YÖNELİMLER: ON İKİ ULUSAL VE BÖLGE KAN BAĞIŞ MERKEZİ ANKETİ

ARALIK 2019-OCAK 2020 ARASINDA ABD'DEKİ KAN BAĞIŞÇILARINDA SEROLOJİK TESTLERLE CİDDİ AKUT RESPİRATUAR SENDROM CORONAVIRUS 2 (SARS-COV-2) REAKTİF ANTİKORLARININ TANIMLANMASI

KAN BAĞIŞÇILARINDA COVİD-19 İLİŞKİLİ GERİ BİLDİRİM, KAN BAĞIŞÇISI VE HASTALARDA SONUÇLARI

KENYALI KAN BAĞIŞÇILARINDA ANTİ-SARS-CoV-2 IGG ANTİKORLARININ SEROPREVALANSI

KAN BAĞIŞÇILARININ İKİNCİ BASAMAK HEMOGLOBİN ÖLÇÜMÜNDE VENÖZ ÖRNEK, TEKRARLANAN CİLT İĞNESİ TESTİNDEN DAHA ÜSTÜNDÜR

ABO KAN GRUBU İLE COVID-19 DUYARLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

HAZİRAN-AĞUSTOS 2020'DE ABD'DE BAĞIŞLANAN KANLARDA BAĞIŞÇI ÖZELLİKLERİNDE VE SARS-COV-2 ANTİKORLARINDA DEĞİŞİM

HASTANEDE YATAN COVID-19'LU HASTALARDA ERİTROSİTE BAĞLANAN ANTİKORLAR VE TRANSFÜZYON GEREKSİNİMLERİ

COVID-19 İÇİN MEVCUT TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE TRANSFÜZYONLA İLGİLİ TEKNOLOJİLERİN KLİNİK ÖNEMİ

COVID-19 İLE İLİŞKİLİ ŞİDDETLİ APLASTİK ANEMİSİ OLAN BİR ÇOCUKTA İLK İMMÜN PLAZMA TRANSFÜZYONU VAKASI

SİROZ HASTALARINDA TRANSFÜZYON SONRASI HEMOGLOBİN YANITI HER ÜNİTEDE 1gdL ARTIŞ BEKLEYEBİLİR MİYİZ

COVID-19 HASTALARINDA ABO KAN GRUPLARININ DAĞILIMI; KESİTSEL BİR ÇALIŞMA

ABD KAN BAĞIŞÇILARINDA SARS-COV-2 RNA İÇİN MİNİ-HAVUZLAMA TESTİ

HERHANGİ BİR ETİYOLOJİK NEDENLE TROMBOSİT REFRAKTERLİĞİ GELİŞEN HASTALARDA, HAVUZ TROMBOSİT KONSANTRELERİ,  TEK DONÖR TROMBOSİTLERİNE GÖRE BİRAZ DAHA FAZLA FAYDA SAĞLARLAR

KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYON REHBERLERİNE UYUM-BİR TIBBİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ MEVCUT TRANSFÜZYON UYGULAMASININ GÖZLEMSEL BİR ÇALIŞMASI

TRANSFÜZYON ALMAMIŞ, ERKEK VE KADIN AFEREZ TROMBOSİT DONÖRLERİNDE LÖKOSİT ANTİKORLARININ PREVALANSI

ULUSLARARASI YÜRÜYEN KAN BANKASI PROGRAMLARI ÖZET

EX VİVO SAKLANAN TROMBOSİTLERİN İMMUN POTANSİYELİ

ULUSAL SAĞLIK GÜVENLİĞİ AĞI HEMOVİJİLANS MODÜLÜNE BİLDİRİLDİĞİ ŞEKİLDE AFEREZ TROMBOSİTLER, TAM KANDAN ÜRETİLMİŞ TROMBOSİTLER VE PATOJEN İNAKTİVASYONU UYGULANMIŞ TROMBOSİTLER ARASINDAKİ TRANSFÜZYON REAKSİYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

COVID-19 TEDAVİSİNDE İMMUN PLAZMA TRANSFÜZYONU- SİSTEMATİK İNCELEME

KRİTİK HASTALARDA ERİTROSİT TRANSFÜZYONUNUN İNFLAMASYON, ENDOTEL HÜCRE AKTİVASYONU VE KOAGÜLASYON ÜZERİNE ETKİSİ 

ANTİ-A ve SARS-CoV-2: İLGİ ÇEKİCİ BİR İLİŞKİ

KAN BAĞIŞÇILARINDA SİFİLİZ SEROPOZİTİFLİĞİN TESPİTİ VE ANALİZİ

ERİTROSİT TRANSFÜZYONU: DAHA AZI HER ZAMAN EN İYİSİ MİDİR

NANOPARTİKÜL İÇERMEYEN BİYOUYUMLU MALZEMELERLE YAPILMIŞ KAN İTİCİ SÜPERHİDROFOBİK YÜZEYLER

HASTANEDE YATAN COVID-19 HASTALARINDA KAN KULLANIMI

COVID-19 PANDEMİSİ SIRASINDA KAN BANKACILIĞI VE TRANSFÜZYON TIBBININ KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR

ACİL İNTRAVENÖZ DEMİR UYGULAMASI TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ SONRASI GELİŞEN ANEMİYİ İYİLEŞTİRİR: EĞİLİM SKORU EŞLEŞTİRİLMİŞ BİR ANALİZ

HOLLANDA'DA KAN BAĞIŞÇISI TARAMASI HBV NÜKLEİK ASİT AMPLİFİKASYON TESTİYLE KOMBİNE RUTİN ANTİ-HBC TARAMASI, HEPATİT B VİRÜSÜ ANTİJEN TESTİNİN ÇALIŞILMASINI SONLANDIRABİLİR

YAŞLILARDA ŞİDDETLİ COVID-19'U ÖNLEMEK İÇİN ERKEN-YÜKSEK TİTRE PLAZMA TEDAVİSİ

KAN BANKACILIĞINDA KADIN; KADIN BİLİM İNSANLARININ AZ OLDUĞU DÖNEMLERDE…
DR JUDİTH GRAHAM POOL VE KRİYOPRESİPİTATIN GELİŞİMİ

PROSPEKTİF BİR ÇALIŞMADA ERİTROSİT TRANSFÜZYONUNDAN SONRA ALLOİMMÜNİZASYON TARAMASI

TRANSFÜZYON ÖNCESİ HEMOGLOBİN SEVİYESİ İLE TALASEMİ KOMPLİKASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE TRANSFÜZYON VE TRANSPLANT ALICILARINDA ERLİHYOZ VE ANAPLAZMOZ

ERKEN TRANEKSAMİK ASİD UYGULAMASININ POST-PARTUM KANAMALI KADINLARDA MORTALİTE, HİSTEREKTOMİ VE DİĞER MORBİDİTELERE ETKİSİ (WOMAN TRIAL) ULUSLARARASI, RANDOMİZE, ÇİFT KÖR, PLASEBO KONTROLLÜ ÇALIŞMA

PEDİATRİK TRAVMA ÇOCUK ACİL SERVİSTE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYON ÖZELLİKLERİ, TEK MERKEZ DENEYİMİ

PARA-BOMBAYDA TRANSFÜZYON UYGULAMASI KÖR NOKTASI: BİR OLGU SUNUMU

KAN BAĞIŞININ KAN SAYIMI VE FERRİTİN DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNDEN ÇOK MERKEZLİ BİR ÇALIŞMA

KAN NAKLİ YAPILAN HASTALARDA YAŞAMSAL BELİRTİLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER İÇİN ELEKTRONİK BİR OTOMATİK BİLDİRİM SİSTEMİ KULLANILARAK OLASI TRANSFÜZYON REAKSİYONLARININ ERKEN TANINMASI

TOPLAMA SÜRELERİ 12-15 DAKİKA ARASINDA OLAN TAM KAN BAĞIŞLARINDAN HAZIRLANAN TROMBOSİT KONSANTRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BEST COLLABORATIVE ÇALIŞMASI

KAN TRANSFÜZYONU YAPILAN HASTALARDA KAYIT HATALARI: 2008'DEN 2017'YE KADAR ULUSAL ANALİZ

NADİR KAN BAĞIŞÇILARININ ERİTROSİT GENOTİPLENDİRMESİ: BAĞIŞ DAVRANIŞI VE VERİ GÖRÜNTÜLEMESİ

NORVEÇ’TE KALITSAL ANEMİSİ (YAPIM EKSİKLİĞİNE BAĞLI) OLAN TRANSFÜZYON HASTALARINDA ALLOİMMÜNİZASYON

KURU GÖZ HASTALIĞININ TEDAVİSİ İÇİN KORDON KANI VE PERİFERİK KAN KAYNAKLI SERUM GÖZ DAMLALARININ METABOLOMİKLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

KAN GRUBU ANTİJENLERİNİN KAYBOLMASI: LÖSEMİNİN KLİNİK TEŞHİSİNE DAİR BİR İPUCU

ABO UYUMSUZ PLAZMA TRANSFÜZYONUNUN RİSKLERİ

CCI ÖLÇÜM SÜRELERİ TROMBOSİT TRANSFÜZYONU ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNİ ETKİLER Mİ?

KORE'DE ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR HASTANEDEKİ HASTALAR ARASINDA ABO GRUPLAMA TUTARSIZLIKLARININ ANALİZİ

RED SONRASI TAM KAN BAĞIŞÇI DAVRANIŞI VE UYGUNLUĞU: YENİ BİR FERRİTİN İZLEM POLİTİKASININ SONUÇLARI

ABO UYUMSUZ ALLOGENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE İMMUNOHEMATOLOJİK PROBLEMLER

SON 30 YILDA HEMATOLOJİK HASTALARDA TRANSFÜZYON REAKSİYONLARININ İNSİDANSINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

PEDİATRİ ASİSTANLARININ TRANSFÜZYON TIBBI BİLGİSİ: BEST-TEST3 ULUSLARARASI EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ DEĞERLENDİRMESİNİN SONUÇLARI

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ GÖREVLİLERİ: UYGULAMAYA YÖNELİK ÖZELLİKLERİN VE YAKLAŞIMLARIN ARAŞTIRMASI

TÜRK KAN BAĞIŞÇILARINDA SEROLOJİK RHD VARYANTLARININ SIKLIĞI

21. YY DA, PRİMER TOTAL KALÇA VEYA DİZ ARTROPLASTİ ÖNCESİNDE RUTİN KAN GRUBU TAYİNİ VE ANTİKOR TARAMA GEREKLİ MİDİR?

ÇOCUKLARDA GRANÜLOSİT TRANSFÜZYONUNUN ETKİNLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ

KAN ÜRÜNLERİ YÖNETİMİ: AKADEMİK BİR HASTANEDE HEMŞİRELİK BİLGİ VE UYGULAMALARI

AMELİYAT HASTALARINDA DEMİR EKSİKLİĞİ VE ERİTROSİT SÜSPANSİYONLARI TRANSFÜZYONLARININ PREVALANSI

45 YAŞ ALTI KADINLARDA c, E VE K KAN GRUBU KARŞILAŞTIRMASI YAPILMASININ, TRANSFÜZYON KAYNAKLI ERİTROSİT ALLOİMMUNİZASYONUNA UZUN VADEDE ETKİSİ

ETİKET HATALARI (YANLIŞ ETİKETLENMİŞ KAN) İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER: ULUSLARARASI BİR VAKA SERİSİ - BEST (THE BIOMEDICAL EXCELLENCE FOR SAFER TRANSFUSION) ORTAK ÇALIŞMASI

LÖKOSİTİ AZALTILMIŞ KAN BİLEŞENLERİ TRANSFÜZE EDİLEN AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARDA TRANSFÜZYONLA İLİŞKİLİ İSTENMEYEN REAKSİYONLARIN ÖNLENMESİNDE PREMEDİKASYONUN TARTIŞMALI ROLÜ

CERRAHİ KAN REZERVİNİN ORTAK KULLANIMI KAN BULUNAMAMASI NEDENİYLE ERTELENEN AMELİYAT ORANINI AZALTIR

TAM KANDAN GECE BOYUNCA ve 2 SAAT BEKLETİLDİKTEN SONRA HAZIRLANAN Random DONÖR TROMBOSİTLERİNİN (RDP) İN VİTRO VE İN VİVO PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: HİNDİSTAN'DAN TEK MERKEZ RAPORU

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE İNFÜZYONU SONRASI GELİŞEN ANTİ-HLA DPB1 ANTİKORU İLİŞKİLİ TRALI: OLGU SUNUMU

SOĞUK DEPOLAMA TROMBOSİTLERİN İMMUN ÖZELLİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMAKTA VEBAKTERİYEL KAYNAKLI AGREGASYONUN GÜCÜNÜ ARTIRMAKTAKTADIR

KAN BANKALARINDAKİ SERONEGATİF İNSAN T-HÜCRESİ LENFOTROPİK VİRUS 1 TAŞIYICILARI SESSİZ BULAŞ İÇİN POTANSİYEL BİR VİRAL KAYNAK MIDIR?

TIP FAKÜLTELERİNDE TRANSFÜZYON TIBBI MÜFREDATININ KÜRESEL ARAŞTIRMASI: ZORLUKLAR VE FIRSATLAR

BİR KALP NAKLİ ALICISINDA NADİR BİR “KLİNİK OLARAK ANLAMLI” ANTİ-M ALLOANTİKOR VAKASI

YARALI HASTALARDA RHD-POZİTİF KIRMIZI KAN HÜCRESİ UYGULAMASININ ZAMANLAMASI D-ALLOİMMÜNİZASYONU İLE İLİŞKİLİDİR

ALTERNATİF TROMBOSİT SAKLAMA VE PATOJEN AZALTMA YÖNTEMLERİ

İKİNCİ KAN GRUBU TAYİNİ İÇİN KAN BANKASINDAN TEMİN EDİLEN BİR TÜPÜN UYGULANMASI: ZORLUKLAR, VERİM, MALİYET

ANTİJEN-NEGATİF ERİTROSİT TRANSFÜZYONU SONRASI ALLOİMMÜNİZASYON

LİPEMİK TAM KAN BAĞIŞLARINDAN ÜRETİLEN ERİTROSİTLER: DAHA YÜKSEK ORANDA HEMOLİZE UĞRAR MI?

CERRAHİ HASTALARDA NONİMMUN HEMOLİTİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARININ ARAŞTIRILMASI

AKUT TRANSFÜZYON REAKSİYONLARININ ARAŞTIRILMASI VE YÖNETİLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

KAN BAĞIŞÇISI DEMİR REPLASMANININ TRANSFÜZYON İÇİN KULLANILAN ERİTROSİT KALİTESİ VE BAĞIŞÇI BİLİŞSEL DURUMU İLE SAĞLIĞI ÜZERİNE RANDOMİZE BİR ÇALIŞMA

O GRUBU ANNELERDEN DOĞAN YENİDOĞANLARDA FETÜS VE YENİDOĞANIN ABO HEMOLİTİK HASTALIĞI SPEKTRUMU

GRANÜLOSİT TRANSFÜZYON TEDAVİSİ

ABO UYUMSUZ TROMBOSİT TRANSFÜZYONLARI İLE HASTA TEDAVİ SONUÇLARI ARASINDA İLİŞKİ VARLIĞININ İNCELENMESİ-ÇOK MERKEZLİ RETROSPEKTİF ARAŞTIRMA

KRİTİK KANAMA VE MASİF TRANSFÜZYON DURUMUNDA ERİTROSİT ALLOANTİKORLARI

TRANSFÜZYON ZİNCİRİNDE KAYIT HATALARI: ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM GİRİŞİMLERİ

MEVCUT KAN ARZI HASTANIN İHTİYAÇLARIYLA UYUŞMADIĞINDA

PANDEMİYE HAZIRLIKTA KAN TEMİNİ ÜZERİNE TEKNİK DEĞERLENDİRME (BEYAZ KİTAP)

KAN TEDARİK ZİNCİRİNDE ÇEVRESEL MİKROBİYOLOJİK KONTAMİNASYON: ISBT TRANSFÜZYON İLİŞKİLİ İNFEKSİYÖZ HASTALIKLAR ÇALIŞMA GRUBU BAKTERİYEL ALT GRUBUNUN ULUSLARARASI ANKETİ

NÖTROPENİK HASTALARDA, YÜKSEK DOZDA GRANÜLOSİT TRANSFÜZYONU İÇİN SÜREKLİ ÜRÜN NASIL SAĞLANMALI?

TRANSFÜZYON REAKSİYONLARINI TESPİT ETMEK İÇİN, HAYATİ BULGULARA AĞRI, OKSİJEN SATURASYONU VE FİZİKSEL DEĞERLENDİRMENİN EKLENMESİ YENİ BAKIM STANDARDI HALİNE GELMELİ Mİ?

ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİNDEN SONRA BAĞIŞÇIDAN ALICIYA SOLİD TÜMÖR GEÇİŞİ: NADİRDİR AMA OLUR!

HEKİM ÖZERKLİĞİ VE HASTA HAKLARI: ZORUNLULUK HALİ NEDENİYLE KAN TRANSFÜZYONUNDAN DERSLER VE HASTA KAN YÖNETİMİNİN ROLÜ

Comments are closed.

20240615