TKMTD Genel Kurul İlanı

TÜRKİYE KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

     Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2021 CUMA günü, saat 11:00’de Koşuyolu Mah. Salih Omurtak Sok. No:18/1 Kadıköy/ 34718 İSTANBUL adresindeki Dernek Merkezi’nde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

     Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 03 Nisan  2021 ÇUMARTESİ günü aynı gündemle, saat 11:00’de Koşuyolu Mah. Salih Omurtak Sok. No:18/1 Kadıköy/ 34718 İSTANBUL  adresindeki Dernek Merkezi’nde nisapsız olarak yapılacaktır.

     Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM :

 1. Açılış ve Yoklama,
 2. Kongre Başkanlık Divanı seçimi, divana kongre tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi
 3. Saygı duruşu,
 4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetleme Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
 5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası,
 6. Bilânço, gelir ve gider hesaplarının müzakeresi.
 7. Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçesinin görüşülmesi.
 8. Gayrimenkul alımı ve satımı hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 9. Yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ile Etik Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
 10. Dilekler ve temenniler,
 11. Kapanış

 

Comments are closed.