TKMTD Genel Kurul

GENEL KURUL İLANI

 TÜRKİYE KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Ekim 2023 CUMA  günü, saat 11:00’de Koşuyolu Mah. Salih Omurtak Sok. No:18/1 Kadıköy/ 34718 İSTANBUL adresindeki Dernek Merkezi’nde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 22 Aralık  2023 CUMA  günü aynı gündemle, saat 11:00’de Koşuyolu Mah. Salih Omurtak Sok. No:18/1 Kadıköy/ 34718 İSTANBUL  adresindeki Dernek Merkezi’nde nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

 

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM :

 1. Açılış ve Yoklama,
 2. Kongre Başkanlık Divanı seçimi, divana kongre tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi
 3. Saygı duruşu,
 4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetleme Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
 5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası,
 6. Bilânço, gelir ve gider hesaplarının müzakeresi.
 7. Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçesinin görüşülmesi.
 8. Gayrimenkul alımı ve satımı hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 9. Yeni Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
 10. Dilekler ve temenniler,
 11. Kapanış

 

Comments are closed.