Genel Kurul İlanı

GENEL KURUL İLANI

TÜRKİYE KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

            Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Ekim  2017 PAZARTESİ günü, saat 11:00’de Bağdat Cad. Kumbaracılar Çıkmazı Birlik Apt. B Blok No:16/24 FENERYOLU,  KADIKÖY / İSTANBUL adresindeki Dernek Merkezi’nde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

            Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 07 Kasım 2017 SALI  günü aynı gündemle, saat 11:00’de Bağdat Cad. Kumbaracılar Çıkmazı Birlik Apt. B Blok No:16/24 FENERYOLU / KADIKÖY / İSTANBUL adresindeki Dernek Merkezi’nde nisapsız olarak yapılacaktır.

       Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.
       YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM :

 1. Açılış ve Yoklama,
 2. Kongre Başkanlık Divanı seçimi, divana kongre tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi
 3. Saygı duruşu,
 4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetleme Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
 5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası,
 6. Bilânço, gelir ve gider hesaplarının müzakeresi.
 7. Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçesinin görüşülmesi.
 8. Gayrimenkul alımı ve satımı hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 9. Yeni Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
 10. Dilekler ve temenniler,
 11. Kapanış

Comments are closed.