Dernekler

Talasemi Federasyonu
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği
Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği
Türk Oftalmoloji Derneği
Türk Ortodonti Derneği
Türk Nöroloji Derneği
Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği
Türk Kalp Vakfı
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
Türk Kardiyoloji Derneği
Türkiye İntertilite Vakfı
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Türk Hemotoloji Derneği
Türk Gastroenteroloji Derneği
Türk Farmakoloji Derneği
Türkiye Endokrinoloji ve Metobolizma Derneği
Türkiye Diyetisyenler Derneği
Türk Diş Hekimleri Birliği
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
Türk Akustik Derneği
Sağlıkta Umut Vakfı
Stereoloji Derneği
Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı
Sağlık Vakfı
SADER Sağlık Gereçleri Üreticileri
Radyasyon Onkolojisi Derneği
Türk Psikologlar Derneği
Türk Psikiyatri Derneği
Türk Obstetrik ve Jinekoloji Ultrasonografi Derneği
Türkiye Milli Pediatri Derneği
Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi
Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği
Türkiye Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
Kızılay Derneği
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
Kadiköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı
Tıbbi Onkoloji Derneği
Hekimler Birliği Vakfı
Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
Farmakolojik Bilimler Derneği
Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
Çevre için Hekimler Derneği
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu
Türk Nöroşirurji Derneği
Türk Dermatopatoloji Derneği, Ankara
Neonataloji Derneği, Ankara
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanlar Derneği
Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği
Anatomi Derneği
AIDS Savaşım Derneği
Hacettepe Üni. AIDS ile Savaşım Topluluğu
Geriatri Derneği
Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri ve Teknikeri Derneği
Türkiye Biyoetik Derneği