10 Mart 2019, Pazar
KONGRE PROGRAMI
SALON A   SALON A
AÇILIŞ TÖRENİ
15:30 - 16:30
KAHVE ARASI
16:30 - 17:00
17:00 - 18:30
AÇILIŞ PANELİ: Sosyal Medya ve Kan Bankacılığı
Oturum Başkanları:
Ramazan Uluhan, Mahmut Bayık

VIII. Anatolian Blood Days Raporu
Mahmut Bayık

Sosyal Medya Nedir?
İsmail Hakkı Polat
AKŞAM YEMEĞİ
20:00 - 21:30
21:30 - 00:00
SERBEST ZAMAN
11 Mart 2019, Pazartesi
SALON A   SALON B
08:00 - 09:00
BİLDİRİ SUNUMLARI

Oturum Başkanları: Emine Güçhan Alanoğlu, Fadile Yıldız Zeyrek
SS-03, SS-05, SS-12, SS-14, SS-19
PANEL: Kan Bileşenlerinde Güvenlik ve Verimlilik Nasıl Artırılır?
Oturum Başkanları: Nurgül Ceran, Bülent Eser
09:00 - 10:30 KURSA GİRİŞ VE ÖN DEĞERLENDİRME
Kurs Yöneticisi: Yasemin Heper
Eğitimciler: F. Yüce Ayhan S. Haldun Bal, F. Burcu Belen Apak, R. Aytaç Çetinkaya, İlknur Güçlü, Yasemin Heper, Metin Kalender, İhsan Karadoğan, Ayşe Esra Karakoç, L. Tufan Kumaş, Servet Uluer Biçeroğlu, Berrin Uzun
Ürün Serbest Bırakma Kriterleri
Hülya Bilgen
İmha Nedenleri ve Önlemler
Ece Gül İbrişim
Multikomponent Aferezin Avantajları
Melda Özdamar
SUT Dilinde Kan Bileşenleri
Mehmet Yay
TARİHÇE
Konuşmacı: F. Yüce Ayhan
BAĞIŞÇI
Bağışçı Kazanım Programları

Konuşmacı: Metin Kalender
Ortho Clinical Diagnostics
KAHVE ARASI
10:30 - 11:00
Ortho Clinical Diagnostics
KONFERANS: Hücresel Tedavilerin Dünü, Bugünü, Yarını
Oturum Başkanları: Şükrü Cin, Tunç Akkoç
Konuşmacı: Ercüment Ovalı
11:00 - 11:45 BAĞIŞÇI
Bağışçı Tanımları, Bağışçı Seçimi,
Flebotomi, Bağışçı Reaksiyonları

Konuşmacılar: S. Halbun Bal, R. Aytaç Çetinkaya
11:45 - 12:30
KONFERANS: BİLDİRİ NASIL HAZIRLANIR, NASIL SUNULUR?
Oturum Başkanları:
Ramazan Uluhan, Gürol Emekdaş
Konuşmacı:
Nezih Hekim
ÖĞLE YEMEĞİ
12:30 - 14:00
PANEL: Hücresel Tedavi
Oturum Başkanları:
Ercüment Ovalı, Nil Banu Pelit
14:00 - 15:30 KAN BİLEŞENLERİ
Hazırlanması, Saklanması, Taşınması, Aferez, Transfüzyon Endikasyonları, Özellikli Bileşenler

Konuşmacılar: S. Haldun Bal, R. Aytaç Çetinkaya
Somatik Hücre Ürünleri Tedavileri
Zeynep Burçin Gönen
Doku Mühendisliği Ürünleri
Fatma Eyüboğlu Ünüvar
Gen Mühendisliği Ürünleri
Cihan Taştan
Ortho Clinical Diagnostics
KAHVE ARASI
15:30 - 16:00
Ortho Clinical Diagnostics
PANEL: Dünyada Hemovijilans Uygulamaları
Oturum Başkanları:
N. Nuri Solaz, Gert Matthes

Rusya - Eugene B. Zhiburt
Almanya - Gert Matthes
Hindistan - Nabajyoti Choudhury
İran - Karim Shams
Mısır - Faten Moftah
İspanya - Mercedes Lopez Soques
16:00 - 17:30 TRANSFÜZYON VE ENFEKSİYON
Transfüzyonla Bulaşan Enfeksiyonlar
Kan Bankacılığında Tarama ve Doğrulama Testleri
Algoritmalar

Konuşmacılar:
F. Yüce Ayhan, Servet Uluer Biçeroğlu, Berrin Uzun
17:30 - 19:00
BİLDİRİ SUNUMLARI
Oturum Başkanları:
Şükran Köse, Sabri Kemahlı
SS-04, SS-07, SS-10, SS-16, SS-23, SS-24, SS-25, SS-18, SS-27
AKŞAM YEMEĞİ
20:00 - 21:30
SERBEST ZAMAN
21:30 - 00:00
12 Mart 2019, Salı
SALON A   SALON B
08:00 - 09:00
BİLDİRİ SUNUMLARI
Oturum Başkanları:
M. Tevfik Yavuz, İmdat Dilek
SS-01, SS-02, SS-08, SS-13, SS-20
PANEL: Transfüzyonla Bulaşan Enfeksiyonlar
Oturum Başkanları:
İlhan Birinci, İ. Yaşar Avcı
09:00 - 10:30 İMMÜNOHEMATOLOJİYE GİRİŞ
Temel İmmünolojik Kavramlar
Konuşmacı:
S. Haldun Bal
İmmünohematolojik Testlerin Prensipleri
Konuşmacı:
L. Tufan Kumaş


İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER - I
AB0/Rh Kan Grupları
Forward-Reverse Gruplama
Uyumsuz Olgularda Yaklaşım
Konuşmacı:
L. Tufan Kumaş
Transfüzyonla Bulaşan Enfeksiyon Verileri (Türk Kızılayı 2015-2018)
Mehmet Bakır Saygan
Bağışçı Seçim Kriterleri Transfüzyonla Bulaşan Enfeksiyonlar Yönünden Güncellenmeli mi?
Hüsnü Altunay
Hepatitli Hastada Bulaşın Transfüzyon ile İlgili Olduğu Nasıl Kanıtlanır?
Rukiye Berkem
Transfüzyonla Bulaşın Engellenmesinde Patojen İnaktivasyonu-Güncel Durum
Meral Sönmezoğlu
KAHVE ARASI
10:30 - 11:00
KONFERANS:Hepatit Virüslerinin Peşinde...
Oturum Başkanları:
Okan Töre, Dilek Çolak
Konuşmacı: Şadi Yenen
11:00 - 11:45 İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER - I Devam
AB0/Rh Kan Grupları
Forward-Reverse Gruplama
Uyumsuz Olgularda Yaklaşım
Konuşmacı:
L. Tufan Kumaş
11:45 - 12:30
UYDU SEMPOZYUMU
Olgularla Transfüzyon Öncesi Testler
Moderatör:
Ramazan Uluhan
Konumacılar:
Ayşe Esra Karakoç, Defne Ay Tuncel
ÖĞLE YEMEĞİ
12:30 - 14:00

PANEL: Bölge Kan Merkezlerinin Transfüzyon Merkezlerinden Beklentileri
Oturum Başkanları:
Levent Sağdur, Tufan Ertop

Yazılım
Hüseyin Çoker

Kan Temini
Gülhayat Koç Kızanlık

Faturalandırma
Remzi Elbir

Geri Bildirimler
Derviş Ülger

14:00 - 15:30 İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER - II
Minör Gruplar
Çapraz Karşılaştırma
Antiglobulin Testler, Özel Durumlarda Çözümler
Konuşmacı:
L. Tufan Kumaş
KAHVE ARASI
15:30 - 16:00
PANEL: Hasta Kanı Yönetimi (PBM)
Oturum Başkanları: Hülya Bilgin, Yasemin Heper
16:00 - 17:30 TRANSFÜZYON KOMPLİKASYONLARI
(İmmün-Nonimmün)
Transfüzyon Komplikasyonlarına Laboratuvar Yaklaşım
Konuşmacı:
İhsan Karadoğan
Anemi Poliklinikleri Nedir, Nasıl Kurulur?
Mahmut Bayık
Kısıtlı Transfüzyon Kararı Nasıl Alınır?
Hüseyin İlksen Toprak
Rakamlarla PBM ve Deneyimler
Cenk İndelen
17:30 - 19:00
BİLDİRİ SUNUMLARI
Oturum Başkanları
: Gülsüm Özet, Abdurrahman Kara
SS-06, SS-09, SS-11, SS-15, SS-17, SS-21, SS-22, SS-26, SS-28
AKŞAM YEMEĞİ
20:00 - 21:30
SERBEST ZAMAN
21:30 - 00:00
13 Mart 2019, Çarşamba
SALON A   SALON B
PANEL: Kan Bankası Yönetimi Deyince
Oturum Başkanları:
Şeyda Keskin, Reha Masatlı
09:00 - 10:30

TRANSFÜZYON UYGULAMALARI
Erişkin, Pediatrik ve İntrauterin Transfüzyon
Masif, Otolog Transfüzyon
Konuşmacılar:
S. Haldun Bal, F. Burcu Belen Apak

HASTA KANI YÖNETİMİ
Konuşmacı:
Yasemin Heper

İnsan Kaynakları Yönetimi
Nesrin Gareayaghi
Satın Alma, Lojistik Yönetimi
Berrin Uzun
Kalite Yönetimi
Ertan Özyurt
Veri Yönetimi (Otomasyon- Bilgi İşlem)
Şeniz Göral
KAHVE ARASI
10:30 - 11:00
KONFERANS: Kan Gruplarının Hastalıklarla İlişkisi
Oturum Başkanları:
İdil Yenicesu, Mahmut Baykan
Konuşmacı: L. Tufan Kumaş
11:00 - 11:45 BİYOGÜVENLİK
Konuşmacı:
F. Yüce Ayhan
11:45 - 12:30
KONFERANS: BİLİMSEL METİN NASIL YAZILIR?
Oturum Başkanı:
Nezih Hekim
Konuşmacılar:
Mahmut Bayık, Şadi Yenen
ÖĞLE YEMEĞİ
12:30 - 14:00
PANEL:İmmünohematolojik Test Sonuçlarını Etkileyen Preanalitik Faktörler
Oturum Başkanları:
Duran Canatan, Davut Albayrak
14:00 - 15:30 KALİTE YÖNETİMİ
Konuşmacılar:
F. Yüce Ayhan, S. Haldun Bal, R. Aytaç Çetinkaya,Yasemin Heper, Ayşe Esra Karakoç, L. Tufan Kumaş

HEMOVİJİLANS ve HEMOVİJİLANS HEMŞİRELİĞİ
Konuşmacılar:
F. Yüce Ayhan, S. Haldun Bal, İlknur Güçlü
Örneğe ve Laboratuvara Ait Faktörler
Soner Yılmaz
Hastaya Ait Faktörler
Funda Tayfun Küpesiz
İlaçlar
Murat Olukman
KAHVE ARASI
15:30 - 16:00
PANEL: Olgularla İmmünohematoloji
Oturum Başkanları:
İhsan Karadoğan, Hülya Bilgen
Konuşmacılar: Yeşim Oymak, İbrahim Eker, Asu Fergün Yılmaz
16:00 - 17:30

KAN MERKEZLERİNİN YAPISI, YÖNETİMİ ve MEVZUAT
Kanun, Yönetmelik ve Rehberler; Yapılanma, Personel, Alt Yapı, Donanım, Dokümantasyon,
Kayıt, Denetim, Hastane Transfüzyon Komiteleri
Konuşmacılar:
F. Yüce Ayhan, S. Haldun Bal, R. Aytaç Çetinkaya, Yasemin Heper, L. Tufan Kumaş, Berrin Uzun

DEĞERLENDİRME ve KAPANIŞ

KONGRE ve KURS’UN DEĞERLENDİRİLMESİ
17:30 - 18:30
GALA YEMEĞİ
20:00 - 00:00
14 Mart 2019, Perşembe
12:00
OTELDEN AYRILIŞ
ÖNEMLİ TARİHLER

 • Şubat
  5
  Bildiri Özet Formu (Son Gönderme Tarihi)
 • Şubat
  11
  Kabul - Ret Yanıtlarının Gönderilmesi
 • Şubat
  5
  Erken Kayıt Son Tarihi
 • Mart
  10
  Açılış
 • Mart
  13
  Gala Yemeği
 • Mart
  14
  Kapanış