BİLDİRİ ÖZETLERİ

Yazım Kuralları

 1. Özetler "online" bildiri özeti sistemi ile toplanacaktır. Bu nedenle font büyüklük ve tipi sistem tarafından ayarlanacaktır. Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.
 2. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 3. Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (kısaltmalar istisnadır).
 4. Sunum şekli Sözel, Poster ve Tercih Yok olarak seçilebilir.
 5. Özette, çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç alt başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 6. Özet metni (başlık, yazar ve kurum adları, tablolar hariç) 400 kelimeyi geçmemelidir.
 7. Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar

 • "Online" bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız "Yeni Kullanıcı" linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden izleyebilirsiniz.
 • Gönderme sırasında teknik destek ya da sorularınız için:

LookUs Bilişim Ltd.
Halk Sk. 29, Golden Plaza C Blok K:1 Sahrayicedid 34734 İstanbul
Tel: +90 (216) 372 6644
Faks:+90 (216) 372 6648

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi'nce yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Kabul - Ret Yanıtları
Göndermiş olduğunuz tüm özetlerin değerlendirme sonuçları, kabul veya ret biçiminde 11 Şubat 2019 tarihinden itibaren yazılı olarak tarafınıza bildirilecektir.

ÖNEMLİ TARİHLER

 • Şubat
  5
  Bildiri Özet Formu (Son Gönderme Tarihi)
 • Şubat
  11
  Kabul - Ret Yanıtlarının Gönderilmesi
 • Şubat
  5
  Erken Kayıt Son Tarihi
 • Mart
  10
  Açılış
 • Mart
  13
  Gala Yemeği
 • Mart
  14
  Kapanış