BİLİMSEL PROGRAM

11 Mart 2018, Pazar
KONGRE PROGRAMI
15:30-16:30
AÇILIŞ TÖRENİ
16:30-17:00

KAHVE ARASI
17:00 - 18:00

AÇILIŞ KONFERANSI:
Vampirler Neden Uzun Yaşar?


Oturum Başkanları: Ramazan Uluhan, Şükrü Cin
Konuşmacı: Ercüment Ovalı
18:00 - 18:45

AÇILIŞ KONFERANSI:
İmparatorluğun Sınırında Padişahın Hatırası: Macaristan-Zigetvar'da Kanuni Sultan Süleyman Palankasının Dünü ve Bugünü


Oturum Başkanları: Şadi Yenen, Gülsüm Özet
Konuşmacı: Meral Özdengiz Başak
20:00 - 21:30
AKŞAM YEMEĞİ
12 Mart 2018, Pazartesi
KONGRE PROGRAMI KURS PROGRAMI

PANEL: KALİTE UYGULAMALARI, DENETİMLERİ VE YAŞANAN SORUNLAR
Oturum Başkanları: Sibel Eldemir, Ayşe Esra Karakoç

09:00 - 10:30

KURSA GİRİŞ VE ÖN DEĞERLENDİRME
Kurs Yöneticisi:
Yasemin Heper


Eğitimciler: Berrin Uzun, F. Yüce Ayhan, İhsan Karadoğan, İlknur Güçlü, L. Tufan Kumaş, R. Aytaç Çetinkaya, S. Haldun Bal, Yasemin Heper

TARİHÇE
Konuşmacı:
F. Yüce Ayhan

BKM'de Kalite Uygulamaları
Nisa Aydın, Eda Ayşe Tulunay
Süreli BKM'de Kalite
Yavuz Doğan
TM'de Kalite
Melda Özdamar
10:30 - 11:00
KAHVE ARASI

PANEL: OLGULARLA İMMÜNOHEMATOLOJİ
Oturum Başkanları: Mahmut Bayık, İdil Yenicesu

11:00 - 12:30

BAĞIŞÇI
Bağışçı Tanımları, Bağışçı Kazanım Programları
Bağışçı Seçimi, Flebotomi, Bağışçı Reaksiyonları

Konuşmacılar: S. Haldun Bal, R. Aytaç Çetinkaya

ABO ve Rh Tiplendirmede Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler
L. Tufan Kumaş
Çapraz Karşılaştırma Uygunsuzluklarına Yaklaşım
Servet Uluer Biçeroğlu
Olgularla Antikor Tanımlama
Nil Güler
KAN BİLEŞENLERİ - I
Hazırlanması, Saklanması, Taşınması, Aferez
Transfüzyon Endikasyonları

Konuşmacılar: R. Aytaç Çetinkaya, S. Haldun Bal
12:30 - 14:00
ÖĞLE YEMEĞİ

KONFERANS: TAKİBİ GÜZEL TRANSFÜZYONU ÖZEL: YENİDOĞAN VE PEDİATRİ
Oturum Başkanları: Nurullah Okumuş, Şükran Köse
Konuşmacı: Fatma Burcu Belen

14.00 - 14:45 KAN BİLEŞENLERİ - II
Özellikli Bileşenler
Konuşmacılar: R. Aytaç Çetinkaya, S. Haldun Bal
14:45 - 15:30
UYDU SEMPOZYUMU
Kan Grubu Tayini Otomasyonunda Yeni Dönem
Moderatör: Dr. Ramazan ULUHAN
Konuşmacı: Dr. Servet Uluer BİÇEROĞLU
15:30 - 16:00
KAHVE ARASI

PANEL: KAN BİLEŞENLERİ
Oturum Başkanları: Gülyüz Öztürk, Hülya Bilgen

16:00 - 17:30 TRANSFÜZYON VE ENFEKSİYON
Transfüzyonla Bulaşan Enfeksiyonlar

Konuşmacı: Yasemin Heper
Kan Bankacılığında Tarama ve Doğrulama Testleri
Algoritmalar

Konuşmacı: Berrin Uzun
Torbada ve Vücutta Eritrosit Metabolizması
Asu Fergün Yılmaz
Granülosit-TDP- Kriyopresipitat Transfüzyon Endikasyonları
Ekrem Ünal
Random- Havuz- Aferez Trombosit Süspansiyonlarının Kullanılması
Arzu Akçay
Trombositlerin Antimikrobiyal Özellikleri
R. Aytaç Çetinkaya
17:30 - 19:00
BİLDİRİ SUNUMLARI
Oturum Başkanları:
Rukiye Berkem, Davut Albayrak
SS-01, SS-02, SS-03, SS-04, SS-06, SS-07, SS-09, SS-12
20:00 - 21:30
AKŞAM YEMEĞİ
13 Mart 2018, Salı
KONGRE PROGRAMI KURS PROGRAMI
KONFERANS: BİR YABANCI İLE MUHATAP OLMAK
Oturum Başkanları: Okan Töre, Ayşe Willke Topçu
Konuşmacı: Mahmut Bayık

09:00 - 09:45 İMMÜNOHEMATOLOJİYE GİRİŞ
Temel İmmünolojik Kavramlar
Konuşmacı: S. Haldun Bal
İmmünohematolojik Testlerin Prensipleri
Konuşmacı: L. Tufan Kumaş
09:45 - 10:15
KAHVE ARASI

PANEL: HEMOVİJİLANS
Oturum Başkanları:
Meral Sönmezoğlu, İ. Yaşar Avcı

10:15 - 11:45 İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER - I
AB0/Rh Kan Grupları
Forward-Reverse Gruplama
Uyumsuz Olgularda Yaklaşım
Konuşmacı:
L. Tufan Kumaş
Hemovijilansta Otomasyon
Naci Tiftik
Sözlü Sunumlar
Hüsnü Altunay
Kamuran Şanlı
Ece Gül İbrişim
Şeniz Göral
11:45 - 12:30
UYDU SEMPOZYUMU
Antikor Tanımlama Laboratuvarınızda Resolvigen ile Artık Çok Kolay!
Moderatör: Dr. Ramazan ULUHAN
Konuşmacı: Nadine Pétrissans-Veltz

12:30 - 14:00
ÖĞLE YEMEĞİ

PANEL: TÜRKİYE'DE PBM (HASTA KAN YÖNETİMİ)
Oturum Başkanları:
Yasemin Heper, Neslihan Alkış

14:00 - 15.30 İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER - II
Minör Gruplar
Çapraz Karşılaştırma
Antiglobulin Testler, Özel Durumlarda Çözümler
Konuşmacı:
L. Tufan Kumaş
Türkiye'de Bypass Operasyonlarında Kan Kullanımı
Ertan Özyurt
TARD’ın PBM Konusunda Çalışmaları
Fevzi Toraman
PBM'e Başlarken
Cenk İndelen
15:30 - 16:00
KAHVE ARASI

PANEL: TRANSFÜZYONLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR
Oturum Başkanları: Fadile Yıldız Zeyrek, Sebahat Aksaray

16:00 - 17:30 TRANSFÜZYON KOMPLİKASYONLARI
(İmmün-Nonimmün)
Transfüzyon Komplikasyonlarına Laboratuvar Yaklaşım
Konuşmacı:
İhsan Karadoğan
Göçlerle Önem Kazanan Parazit Enfeksiyonları
Ahmet Özbilgin
Yeni ve Yeniden Viral Enfeksiyonlar
Önder Ergönül
Kan Bileşenlerinde Bakteriler
Berrin Uzun
17:30 - 18:00
KAHVE ARASI
18:00 - 19:30
BİLDİRİ SUNUMLARI
Oturum Başkanları:
Dilek Çolak, İmdat Dilek
SS-05, SS-08, SS-10, SS-11, SS-13, SS-14, SS-15
20:00 - 21:30
AKŞAM YEMEĞİ
14 Mart 2018, Çarşamba
KONGRE PROGRAMI KURS PROGRAMI
KONFERANS: ERİTROSİT MEMBRANININ MOLEKÜLER YAPISI
Oturum Başkanları: Gürol Emekdaş, İhsan Karadoğan
Konuşmacı: Nezih Hekim
09:00 - 10:00 BİYOGÜVENLİK
Konuşmacı: F. Yüce Ayhan
10:00 - 10:30
KAHVE ARASI

PANEL: HÜCRESEL TEDAVİ
Oturum Başkanları
: Ercüment Ovalı, Bülent Eser

10:30 - 12:00 TRANSFÜZYON UYGULAMALARI
Erişkin, Pediatrik ve İntrauterin Transfüzyon
Masif, Otolog Transfüzyon
Konuşmacılar:
F. Yüce Ayhan, Yasemin Heper
Hücresel Tedavi Ürünleri ve Sınıflandırılması
Fatma Eyüboğlu Ünüvar
Kök Hücre Kaynakları ve Kordon Kanı Bankacılığı
Utku Ateş
Kan Bileşenlerinin Transfüzyon Dışı Kullanımı
Nil Banu Pelit
MKH Nedir, Nasıl Hazırlanır?
Zeynep Burçin Gönen
HASTA KANI YÖNETİMİ
Konuşmacı: Yasemin Heper
12:00 - 14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
PANEL: TRANSFÜZYON; YAPSAK MI, YAPMASAK MI?
Oturum Başkanları:
İhsan Karadoğan, Nurgül Ceran
Olgu Sunumları
Rukiye Berkem
Mehmet Yay

14.00 - 15:30 KALİTE YÖNETİMİ
Konuşmacılar:
Berrin Uzun, F. Yüce Ayhan, L. Tufan Kumaş, R. Aytaç Çetinkaya, S. Haldun Bal, Yasemin Heper
HEMOVİJİLANS VE HEMOVİJİLANS HEMŞİRELİĞİ
Konuşmacı:
F. Yüce Ayhan, İlknur Güçlü
15:30 - 16:00
KAHVE ARASI

PANEL: KAN BAĞIŞÇISI (TÜRK KIZILAYI)
Oturum Başkanları:
Fatma Meriç Yılmaz, Armağan Aksoy

16:00 - 17.30 KAN MERKEZLERİNİN YAPISI, YÖNETİMİ VE MEVZUAT
Kanun, Yönetmelik ve Rehberde; Yapılanma, Personel, Alt Yapı, Donanım, Dökümantasyon, Kayıt, Denetim, Hastane Transfüzyon Komiteleri
Konuşmacılar:
Berrin Uzun, F. Yüce Ayhan, L. Tufan Kumaş, R. Aytaç Çetinkaya, S. Haldun Bal, Yasemin Heper
Beslenme, Çevre Koşulları ve Diğer Faktörlerin Bağışçı Güvenliğine Etkisi
Tufan Ertop
Kan Bağışlarının Sınıflandırılması ve Analizi
Derviş Ülger
Kan Bağışçısı Kazanımı ile İlgili Uygulamalar
Metin Kalender
DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ
Berrin Uzun, F. Yüce Ayhan, İhsan Karadoğan, İlknur Güçlü, L. Tufan Kumaş, R. Aytaç Çetinkaya, S. Haldun Bal, Yasemin Heper
SALON C SALON C
KONGRE VE KURS’UN DEĞERLENDİRİLMESİ 17:30 - 18:30 KONGRE VE KURS’UN DEĞERLENDİRİLMESİ
20:00 - 21:30
GALA YEMEĞİ
15 Mart 2018, Perşembe
OTELDEN AYRILIŞ
12:00 OTELDEN AYRILIŞ
KONGREYE KALAN SÜRE
BİLDİRİ GÖNDERİMİ
Bildiri Özet Formu (Son Gönderme Tarihi) : 08 Şubat 2018
KAYIT KONAKLAMA
DUYURULAR