TKMTD Genel Kurul Yeni Tarihi !

GENEL KURUL İLANI

TÜRKİYE KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 30.03.2021 tarih ve 25 no’lu kararı ile sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklere dair İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı genelgesi doğrultusunda hafta sonu getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Derneğimizin 03 Nisan 2021 Cumartesi yapılacak Olağan Genel Kurul tarihi Yönetim Kurulu kararı neticesinde ;

9 Nisan 2021 CUMA  günü, saat 11:00 olarak tekrar düzenlenmiştir.

Olağan Genel  Kurulumuz , Koşuyolu Mah. Salih Omurtak Sok. No:18/1 Kadıköy/ 34718 İSTANBUL adresindeki Dernek Merkezi’nde aşağıda yazılı gündeme göre nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları rica olunur.

 

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

 1. Açılış ve Yoklama,
 2. Kongre Başkanlık Divanı seçimi, divana kongre tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi
 3. Saygı duruşu,
 4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetleme Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
 5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası,
 6. Bilânço, gelir ve gider hesaplarının müzakeresi.
 7. Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçesinin görüşülmesi.
 8. Gayrimenkul alımı ve satımı hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 9. Yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ile Etik Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
 10. Dilekler ve temenniler,
 11. Kapanış

Comments are closed.