İmmün (Konvalesan) Plazma Transfüzyonlarında Kan Grubu Uyumu

Ne yazık ki halen COVID-19 enfeksiyonunun tedavisine yönelik spesifik bir ilaç bulunamamıştır. Bu nedenle çeşitli uluslararası kuruluşlar, tedavide etkinliği olduğu düşüncesiyle, COVID-19'a karşı antikor içeren immün plazma kullanımı yönünde tavsiye kararları almışlardır. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığımız tarafından da 24/09/2020 tarihinde güncellenen “COVID-19 İmmün (Konvalesan) Plazma Tedarik Ve Klinik Kullanım Rehberi” yayınlanmıştır.

Ancak başta Türk Kızılay olmak üzere Sağlık Bakanlığınca onay verilen çeşitli sağlık kuruluşları tarafından hazırlanan İmmün Plazma ürünleri talebi karşılamada yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, özellikle acil durumlarda hastalara kendi kan grupları dışında kan bileşeni kullanılması gündeme gelmektedir. “COVID-19 İmmün (Konvalesan) Plazma Tedarik Ve klinik Kullanım Rehberi”nde şu ifadeye yer verilmiştir: “Madde 4.2 Hastaya verilecek olan COVID-19 immün plazma ile hastanın ABO kan grubu uyumlu olmalıdır (AB kan grubu plazma transfüzyonunda genel vericidir). Rh kan grubu göz ardı edilebilir.” Eldeki kısıtlı kaynağın verimli bir şekilde kullanılabilmesi için İmmün (Konvalesan) Plazma transfüzyonunda ABO kan grubu uyumlu ürün seçiminin aşağıdaki tabloya göre yapılması güvenlidir.

Özetle:

Hastaya öncelikle kendi kan grubundan kan verilmesi tercih edilir, ancak gereğinde (acil durumlarda, aynı gruptan kan bileşeni bulunamadığında) aşağıda belirtildiği şekilde transfüzyon yapılmasında  sakınca yoktur.

Hasta kan grubu Hangi gruplardan İmmün (Konvalesan) Plazma alabilir
A Rh(+), A Rh(-) A Rh(+), A Rh(-), AB Rh(+), AB Rh(-)
B Rh(+), B Rh(-) B Rh(+), B Rh(-), AB Rh(+), AB Rh(-)
O Rh(+), O Rh(-) O Rh(+), O Rh(-), A Rh(+), A Rh(-),B Rh(+), B Rh(-), AB Rh(+), AB Rh(-)
AB Rh(+), AB Rh(-) AB Rh(+), AB Rh(-)

 

Comments are closed.