Birlikte Hatırlayalım
SORU


Transfüzyon merkezlerinde olası kazalarda yapılması gereken işlemlerden hangisi yanlıştır?

Santrifüj sırasında sızıntı veya patlama şüphesi olursa santrifüj kapağı 30 dakikadan önce açılmamalıdır
Kesici delici alet yaralanmalarında yara bol sabun ve bol su ile yıkanmalıdır
Göz veya mukoza ile temas halinde bol su ile yıkanmalıdır
HBV bulaş riskinde vericinin bağışıklığı sorgulanmalıdır
HCV bulaş riski enfeksiyon birimi tarafından takip edilmelidir