Birlikte Hatırlayalım
SORU


Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği’ne göre hizmet birimlerinin rehberde belirtilen faaliyetleri yazılı veya elektronik ortamda ne kadar süreyle saklanır?

1 yıl
5 yıl
10 yıl
15 yıl
30 yıl