Birlikte Hatırlayalım
SORU


2-6 °C’de saklanan ürünlerin çok sayıda, hızla ve oda ısısına getirilmeden verilmesi hangi akut reaksiyona yol açabilir?

Transfüzyonla ilişkili hipokalsemi
Transfüzyonla ilişkili hipotermi
Transfüzyonla ilişkili hipokalemi
Akut ağrılı transfüzyon reaksiyonu
Transfüzyonla ilişkili hipopotasemi