Birlikte Hatırlayalım
SORU


Otolog transfüzyonla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Otolog transfüzyon, kişiye kendi kanının verilmesidir
Transfüzyonla bulaşan viral enfeksiyonlardan korunmanın en etkili yoludur
Farklı tipleri bulunmakla beraber bir tipinde (predeposit otolog transfüzyon) kan, kan merkezi tarafından alınır
Elektif cerrahi bir olguda operasyondan 2-3 ay önce hastadan kan alınmaya başlanır
Predeposit otolog transfüzyonda dört üniteye kadar kan alınabilir