Birlikte Hatırlayalım
SORU


Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sırasında kan kaybını önlemede kullanılacak yöntemlerden değildir?

Hastanın pozisyonunun düzenlenmesi
Turnike uygulaması
Lokal anestezi yerine genel anestezi uygulanması
Hastanın normotermik tutulması
Doku yapıştırıcılarının kullanılması