Birlikte Hatırlayalım
SORU


Aşağıdakilerden hangisi transfüzyona bağlı bakteriyel enfeksiyona nadiren rastlanmasının nedenlerinden değildir?

Kan torbasında koruma solüsyonunda bulunan sodyum sitrat
Plazmada bulunan antikorlar
Kanda bulunan lökositler
Soğukta saklama
Kanda bulunan antibiyotik