Birlikte Hatırlayalım
SORU


Transfüzyonla bazı parazit enfeksiyonlarının bulaştığı bilinmektedir. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri parazite bağlı değildir?
I-Sıtma
II-Babesiyoz
III-Chagas hastalığı
IV-Toksoplazmoz
V- Hepatit

Yalnız II
Yalnız V
I ve II
II ve IV
I ve III