Birlikte Hatırlayalım
SORU


Aşağıdakilerden hangisi vazovagal stimülasyon reaksiyonuna neden olan risk faktörlerindendir?

20 yaşından büyük olmak
Erkek olmak ve ilk defa kan bağışında bulunmak
Bağış öncesi yüksek kan basıncına sahip olmak
Emosyonel stres kaynaklarının bulunmaması
Düşük vücut ağırlığına sahip olmak