Birlikte Hatırlayalım
SORU


Kan merkezleri biyogüvenlik düzeyi 2 olan tıbbi laboratuvarlardandır. Buna göre aşağıdakilerden hangileri uygulanmalıdır?
I-El yıkama
II-Kişisel koruyucu ekipman kullanma
III-Çalışma alanlarının temizliği
IV-Kesici veya delici alet yaralanmalarından korunma

I ve II
I ve III
II ve IV
I, III ve IV
I, II, III ve IV