Birlikte Hatırlayalım
SORU


Aşağıdakilerden hangisi kriyopresipitat transfüzyonu endikasyonudur?

Eksik olan bir pıhtılaşma faktörü replasmanı
Fibrinojen replasmanı gereken durumlar
Masif transfüzyona bağlı düzeltilebilir hemostatik bozukluk
Vitamin K bağımlı faktörlerin (II, FVII, FIX, FX) eksikliği
Trombotik Trombositopenik Purpurada plazma değişimi uygulamaları