Birlikte Hatırlayalım
SORU


Aşağıdakilerden hangisi takas kan bağışçısının dezavantajlarından biri değildir?

Kanı bağışlayan kişinin durumun önemini algılayıp algılamamasına göre güvenli olmayan bir kan temin yöntemi olabilir
Ucuz ve kolay uygulanan bir yöntem olabilir
Kan bağışçısı aile içi veya arkadaş baskısına maruz kalarak bağışta bulunabilir
Hasta yakınlarının kan bağışçısı bulmaya zorlanması kişide strese neden olabilir
Yeterli miktarda kan temin edilemezse ticari kan bağışçılarına hasta yakınları yönelebilirler