Birlikte Hatırlayalım
SORU


Aşağıdakilerden hangisinde DAT pozitifliği gözlenmez?

Otoimmün hemolitik anemi
İlaca bağlı hemoliz
Yenidoğanın hemolitik hastalığı (YDHH)
Yakın zamanda yapılmış kan transfüzyonuna bağlı alloimmünizasyon
Akut kolesistit