Birlikte Hatırlayalım
SORU


Tam kan bağışı ile elde edilen kan bileşenleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Tam kan torbalarına 400-450 ml’den az ürün toplanmış ise “düşük hacimli ünite …… ml” notu düşülmelidir
Düşük hacimle toplanan tam kan pediatrik hastalarda kullanılmalıdır
Düşük hacimle toplanan tam kan ES haline getirilir, plazma imha edilir
300 ml’den az volümde alınmış kanın kullanımı uygun değildir
Bağış öncesinde 300 ml kan toplanması planlanmış ise, antikoagülan-koruyucu sıvı miktarı kan/sitrat oranı korunacak şekilde azaltılmalıdır