"HEMOVİJİLANS HEMŞİRELİĞİ HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ"
- ANKET ÇALIŞMASI -

Bakanlığımız tarafından 2016 yılında ulusal mevzuat kapsamında ülkemizde Hemovijilans Sisteminin uygulanmasına yönelik Ulusal Hemovijilans Rehberi yayımlanmış ve sahadaki çalışmaların bu rehbere uygun olarak düzenlenmesi gerektiği bildirilmiştir. Ulusal Hemovijilans Rehberi'nde hastane düzeyinde hemovijilans sisteminin organizasyonu ve bu sistemde görev alacak aktörler belirlenerek çalışmalara başlanmıştır. Yeni bir uygulama olması, adaptasyon süreci ve eğitim gerekliliği işleyişte bazı aksamalara yol açmıştır.


Hastane düzeyinde hemovijilans hemşireliği hizmetleri hakkında güncel bir durum tespiti yapmak, sorunları belirleyip çözüm üretebilmek amacıyla aşağıdaki anket çalışması hazırlanmıştır. Anket sonuçlarının ulusal ve/veya uluslararası düzeyde bilimsel katkı sağlayabilmesi amacıyla yayın haline getirilmesi düşünülmektedir.


Bu anket çalışmasına katılmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Çalışmaya katılmama hakkına sahipsiniz. Anketi cevaplarken başkasının baskı veya telkini altında olmamanızı önermekteyiz. Anketi cevaplamanız, araştırmaya katılım için onam verdiğiniz anlamında yorumlanacaktır.Ad Soyad

:

E-Posta

:
1) Cinsiyetiniz nedir?

a) Kadın
b) Erkek

2) Eğitim durumunuz nedir?

a) Lise
b) Ön lisans
c) Lisans
d) Yüksek lisans / Doktora

3) Kaç yıldır hemşirelik yapıyorsunuz?

a) < 1 yıl
b) 1 - 5 yıl
c) 6 - 10 yıl
d) 11 - 15
e) > 15 yıl

4) Kaç yıldır Hemovijilans Hemşireliği yapıyorsunuz?

a) < 1 yıl
b) 1 - 2 yıl arası
c) 3 - 5 yıl arası
d) > 5 yıldan fazla

5) Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitim Sertifikanız var mı?

a) Evet
b) Hayır

6) Transfüzyon Güvenliği ve Hemovijilans Hemşireliği ile ilgili bir yüksek lisans programına katıldınız mı?

a) Evet
b) Hayır

7) Hemovijilans Hemşireliği sertifika programı olması gerektiğini düşünüyor musunuz?

a) Evet
b) Hayır

8) Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresine katıldınız mı?

a) Evet
b) Hayır

9) Kan bankacılığı alanında bilgi ve becerilerinizi yeterli buluyor musunuz?

a) Evet
b) Hayır
c) Kısmen

10) Hastane hizmet grubunuz nedir?

a) Şehir Hastanesi
b) Eğitim ve Araştırma Hastanesi
c) İlçe Devlet Hastanesi
d) Özel Hastane
e) Üniversite Hastanesi

11) Görev yaptığınız hastanede kan hizmet birimi nedir?

a) Transfüzyon Merkezi
b) Süreli Bölge Kan Merkezi

12) Hastanenizin yıllık transfüzyon sayısı nedir?

a) 7.500 ünitenin altında
b) 7.501 - 15.000 ünite arasında
c) 15.001 - 20.000 ünite arasında
d) 20.001 ünite ve üzerinde

13) Kurumunuzda yıllık transfüzyon sayınıza göre 7500 ünite/ yıl bir hemşire şeklinde hemovijilans hemşiresi sayısı düzenlendi mi /yeterli mi?

a) Evet / Evet
b) Evet / Hayır
c) Hayır / Evet
d) Hayır / Hayır

14) Hemovijilans Hemşireliği dışında ek  görevleriniz var mı?

a) Evet
b) Hayır

15) Hemovijilans Hemşireliği için görevlendirildiğinizde işinizi kimden öğrendiniz? (birden fazla seçim yapabilirsiniz)

Ulusal Hemovijilans Rehberi’ne göre kendime program oluşturdum
Benden önceki Hemovijilans Hemşiresinden öğrendim
Hizmet içi eğitim programlarında öğrendim
TM sorumlusundan öğrendim
Hemovijilans Koordinatöründen öğrendim

16) Nasıl hemovijilans hemşiresi oldunuz?

a) Transfüzyon Merkezi çalışanıydım, Hemovijilans Hemşiresi olarak görevlendirildim
b) Alan dışında çalışırken yönetim tarafından Hemovijilans Hemşiresi olarak görevlendirildim
c) Hemovijilans Hemşireliğini pozisyonunu öğrendim, kendi isteğimle başvuru yaptım

17) Hemovijilans hemşireliğini tercih etme parametrelerinizi aşağıda belirtiniz. (birden fazla seçim yapabilirsiniz)

Transfüzyon alanı hakkında bilgi sahibiyim
Transfüzyon alanına ilgi duyuyorum
Gündüz çalışma imkanı sağlamış oldum
Hemovijilans alanında kariyer yapmak istiyorum
Ücret politikası
Çalışma koşulları daha rahat
Diğer

18) Hemovijilans ve Transfüzyon ile ilgili eğitime ihtiyacınız olduğunu düşünüyor musunuz?

a) Evet
b) Hayır
c) Kısmen

19) Hangi konularda eğitime ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)

Kan Bileşenleri ve özellikleri
Transfüzyon endikasyonları
Transfüzyon reaksiyonları
Kan grupları
Hemovijilans uygulamaları
Hasta kan yönetimi
Acil ve Masif transfüzyon
Transfüzyon uygulamaları
Eğitim ihtiyacım yok

20) Hemovijilans hemşireliği görevinizde en sık yaşadığınız sorun hangisidir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)

Hemovijilans hemşireliği konusunda bilgi eksikliği
Transfüzyon uygulayanların eksik ve hatalı bilgiye sahip olması
Transfüzyon reaksiyonlarının sağlık personeli tarafından bildirimlerinin yapılmaması
Hemovijilans rehberinin zor anlaşılır olması
Geri bildirim yapıldığında, ilgili personelin direnç göstermesi
Transfüzyona gereken özenin gösterilmemesi
Klinik hemşireleri tarafından sergilenen küçümseyici ve zorlayıcı davranışlar

21) Hastanenizde Hemovijilans sistemi organizasyonu rehbere uygun olarak planlandı mı?

a) Evet
b) Hayır
c) Kısmen

22) Hemovijilans hemşireliği için resmi görevlendirmeniz yapıldı mı?

a) Evet
b) Hayır

23) Hastane standart işletim prosedürleri kapsamında yazılı görev tanımınız var mı?

a) Evet
b) Hayır

24) Hastanenizde Hemovijilans Uygulama Talimatı/Prosedürü dokümante edilmiş mi?

a) Evet
b) Hayır

25) İzinli veya raporlu olduğunuz durumlarda görev alanınızdaki iş ve işlemler nasıl yürütülüyor?

a) Diğer HVH tarafından
b) İş ve işlemler yapılmıyor, göreve döndüğümde geriye yönelik çalışmalar yapıyorum
c) Hastanede olmadığım dönemdeki işlemler yapılmıyor, geriye dönük çalışmalar da yapılmıyor
d) Diğer

26) Hastanede size verilen bir çalışma alanınız var mı?

a) Evet
b) Hayır

27) Hemovijilans Koordinatörü ile iş birliği içinde çalışabiliyor musunuz?

a) Evet
b) Hayır
c) Kısmen

28) Hastanenizde hemovijilans ve transfüzyon güvenliğine yönelik çalışmalar (Düzeltici, önleyici faaliyetler, kök neden analizleri, olay ve uygunsuzluk bildirimler) yapılıyor mu?

a) Evet
b) Hayır
c) Kısmen

29) Hastanenizde yapılan Hemovijilans ve transfüzyon güvenliğine yönelik uygulamalar sizce yeterli mi?

a) Evet
b) Hayır
c) Kısmen

30) Hastanenizde hemovijilans sisteminin iyi işletildiğini düşünüyor musunuz?

a) Evet
b) Hayır
c) Kısmen

31) Çalışma hayatınız süresince transfüzyon güvenliğini tehlikeye sokacak en az bir hatanız oldu mu?

a) Evet
b) Hayır

32) Çalışma hayatınız süresince ekip arkadaşlarınızın, transfüzyon güvenliğini tehlikeye sokacak herhangi bir hatasını gördünüz mü?

a) Evet
b) Hayır

33) Hemovijilans Hemşiresi olarak yöneticilerinizle sahada yaşadığınız sorunları konuşabiliyor musunuz?

a) Evet
b) Hayır
c) Kısmen

34) Sahada yaşanan sorunları Transfüzyon Komitesine raporluyor musunuz?

a) Evet
b) Hayır
c) Kısmen

35) Ulusal Hemovijilans Rehberini yeterince aydınlatıcı buluyor musunuz?

a) Evet
b) Hayır
c) Kısmen

36) Kan Hizmetleri Bilgi Yönetim Sistemi (KHBYS) konusunda ne zaman eğitim aldınız?

a) Bu eğitimi almadım
b) 01 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 arasında eğitim aldım
c) 01 Temmuz 2020 - 31 Aralık 2020 arasında eğitim aldım
d) 01 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 arasında eğitim aldım
e) 01 Temmuz 2021 - 31 Aralık 2021 arasında eğitim aldım
f) 01 Ocak 2022'den sonra eğitim aldım

37) Kan Hizmetleri Bilgi Yönetim Sistemi şifreniz var mı?

a) Evet
b) Hayır

38) KHBYS’ni aktif kullanıyor musunuz?

a) Evet
b) Hayır

39) Hemovijilans ve transfüzyon güvenliği uygulamalarıyla ilgili bir hata ile karşılaştığınızda raporlama yapıyor musunuz?

a) Evet
b) Hayır

40) Hemovijilans hemşiresi olarak hastanede hizmet içi eğitim programları düzenliyor musunuz?

a) Evet
b) Hayır

41) Klinikler düzeyinde değerlendirme ve raporlama yapıyor musunuz?

a) Evet
b) Hayır

42) Hastanede yapılan tüm transfüzyonlara ait “Transfüzyon İzlem Formları” nı değerlendirebiliyor musunuz?

a) Evet
b) Hayır

43) “Transfüzyon Kontrol Formu” nu ne sıklıkta dolduruyorsunuz?

a) Her transfüzyon için
b) Gerekli gördüğüm durumlarda
c) Ayda belirli  sayılarda randomize dolduruyorum
d) Rehberde ne zaman kullanılacağı konusunda net bilgi bulamadığım için hiç doldurmadım
e) Diğer

44) Günlük olarak kan kullanan klinikleri ziyaret ediyor musunuz?

a) Evet
b) Hayır

45) Hastanenizdeki tüm transfüzyon uygulamalarına nasıl eşlik ediyorsunuz?

a) Transfüzyon Kontrol Formu ile bütün transfüzyonları izliyorum
b) Transfüzyon Kontrol Formu ile bazı transfüzyonları izliyorum
c) Hiçbir transfüzyonu izlemiyorum

46) Kan bileşeni istek formu eksik veya hatalı doldurulduğunda klinik ile gerekli görüşmeleri yaparak hata nedenlerini araştırıp, çözüm bulmaya çalışır mısınız?

a) Evet
b) Hayır

47) Transfüzyon uygulamasında herhangi bir hata olduğunda transfüzyonu yapan ile görüşüp gerekli bilgilendirmeleri yapar mısınız?

a) Evet
b) Hayır