TKMTD Akademi

Değerli Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Çalışanları,

Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği olarak bugüne kadar olduğu gibi COVID-19 pandemisi döneminde de güncellenen bilimsel bilgiler ışığında çalışmaya gayret etmekteyiz. Yeni tip korona virüs enfeksiyonu etkeni SARS-CoV-2’ nin ülkemizde görülmeye başlamasıyla birlikte bu enfeksiyonun kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbını ilgilendiren her aşamasında bilimsel verileri sizlerle aktif olarak paylaşmaya çalıştık ve devam etmekteyiz.

Pandemi döneminde, doğru bilgiye olan ihtiyacımız her zamankinden çok daha fazla artmıştır. Yaşanılan dinamik süreç içerisinde hepimiz, bir yandan rutin işlerimizi yürütürken bir yandan da sürekli güncellenen bilgileri takip etmeye çalışmaktayız. Kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı alanında çalışan arkadaşlarımızın bu dönemde yeni ve güncellenen COVID-19 hastalığı bilimsel verilerine ulaşımını artırabilmek ve kolaylaştırabilmek amacıyla, TKMTD Yönetim Kurulu olarak, alanımızı ilgilendiren güncel makaleleri özetleyip sizlerle paylaşma kararı aldık.

Bu çalışmalar sırasında aktif görev alan arkadaşlarımızın her birine bilginin paylaşılmasında göstermiş oldukları destekten dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

COVID-19 pandemisi ile başladığımız kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbını ilgilendiren güncel makalelerin özetlerini yayınlama kararımızı bundan böyle düzenli olarak resmi internet sitemiz aracılığıyla sizlerle paylaşacağız. Özetlenen makalelerden oluşan arşivde ise ihtiyaç duyduğunuzda eski özetlere ulaşabilme imkanı olacaktır. Hep birlikte güncel bilgileri edinecek, bilgi dağarcığımızı arttıracağız. Kendi süreçlerimizin düzenlenmesinde de faydalı olacağını düşündüğümüz bu makaleleri güncel olarak takip etmenizi öneririz. Yaşadığımız yoğun günlerde kolaylıklar dileriz.

Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Yönetim Kurulu

COVID-19 TEDAVİSİNDE KONVALESAN PLAZMA KLLANIMINDA ÇİN'İN STRATEJİSİ VE ...

COVID-19 'UN ÇİN ZHEJIANG BÖLGESINDEKİ KAN MERKEZLERİNE ETKİSİ

KAN GRUBU İLE COVID-19 ENFEKSİYONU, ENTÜBASYON VE ÖLÜM ARASINDAKİ İLİŞKİ...

YENİ KORONAVİRÜS İÇİN YENİ BİR TEDAVİ YAKLAŞIMI: FULMİNAN COVID-19 İÇİN TERAPÖTİK PLAZMA DEĞİŞİMİNİN KULLANIMI İÇİN BİR ARGÜMAN

KAN BAĞIŞÇILARINDA REAL TİME ANTİKOR TARAMASI KULLANILARAK SARS-COV-2 ÖLÜM ORANLARININ TAHMİN EDİLMESİ 

COVID-19 PANDEMİSİ SIRASINDA HASTA KAN YÖNETİMİ (İNCELEME MAKALESİ)

EPİDEMİ SÜRESİNCE KARANTİNAYI MODELLEMEK VE KİTLESEL TEST AMACIYLA DRON KULLANIMI

COVID-19 TEHDİDİ SIRASINDA HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU VE HÜCRESEL TEDAVİLERİ NASIL PLANLARIZ

RİBOFLAVİN VE ULTRAVİYOLE IŞIK-TABANLI FOTOKİMYASAL İŞLEM İLE PLAZMA VE TROMBOSİT ÜRÜNLERİNDE KORONAVİRÜS 2 CİDDİ AKUT RESPİRATUAR SENDROMUNUN İNAKTİVASYONU

PNÖMONİ SALGININA NEDEN OLAN YENİ KORONAVİRÜS (SARS-COV-2) TAYİNİ İÇİN ENZİME BAĞLI İMMÜNOASSAY VE KOLLOİDAL ALTIN-İMMÜNOKROMATOGRAFİK TEST KİTİ DEĞERLENDİRMESİ (COVID-19)

ABO KAN GRUPLARI VE KORONAVİRÜS 2019 HASTALIĞININ KLİNİK SONUCU ARASINDAKİ İLİŞKİ-İKİ GRUBA İLİŞKİN KANITLAR

KORONAVİRÜS 2019 HASTALIĞI KORONAVİRÜSLER VE KAN GÜVENLİĞİ

AĞIR COVID-19 HASTALARINDA KONVALESAN PLAZMA TEDAVİSİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ

PANDEMİ DÖNEMİNDE KADAVRADAN ORGAN NAKLİNİN KULLANIMI SARS-CoV-2 DONÖRLERİNİN KULLANIMI ÜZERİNE TARTIŞMA

COVID-19 KRİZİ DÖNEMİNDE N95 MASKELERİN DEKONTAMİNASYONU İÇİN ISI VE NEM UYGULAMASININ ÖLÇÜLEBİLİR BİR YÖNTEMİ

KRİTİK COVID-19'LU HASTANIN GEÇ BİR KOMPLİKASYONU OLAN SİTOKİN FIRTINASININ AZALTILMASINDA KAN FİLTRASYON TEDAVİSİNİN POTANSİYEL ETKİSİ

COVID-19 BULAŞI VE KAN NAKLİ BİR VAKA SUNUMU

BİR EYLEM ÇAĞRISI PANDEMİDE HASTA KAN YÖNETİMİNİN TEMEL ROLÜ

ÇİN GENELİNDE COVID-19 KULUÇKA DÖNEMİNDE BULUNAN KAN BAĞIŞÇISI SAYISININ TAHMİNİ VE KAN TRANSFÜZYONU İLE BULAŞMADAN KORUNMA VE KONTROL ÖNLEMLERİNİN ANALİZİ

KONVELESAN PLAZMA, TAMAMEN İYİLEŞMİŞ COVID 19 HASTALARINI HEDEFLEYEN VE MOTİVE EDEN BİR AFEREZ ARAŞTIRMA PROJESİ: BAĞIŞÇILARI VE ALICILARI KLİNİK FAYDAYA YÖNLENDİRİCİ BİR MESAJ

YAPAY GÜNEŞ IŞIĞI YÜZEYLERDEKİ SARS-COV-2'Yİ HIZLA İNAKTİVE EDER

COVID-19 PANDEMİSİNDE KONVANSİYONEL (KONVELESAN) PLAZMANIN KLİNİK KULLANIMI

MİLANO'DAKİ COVID-19 SALGINI SIRASINDA SAĞLIKLI KAN DONÖRLERİNİN SARS-COV-2 SEROPREVALANS EĞİLİMLERİ

AFRİKA'DAKİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI 2019 (COVİD-19) SIRASINDA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK UYGULAYICILARI VE HASTA KAN YÖNETİMİ KAN TEDARİĞİNİN KORUNMASI

COVID-19 SALGINI SIRASINDA KAN ARZ VE TALEBİNİN DENGELENMESİ

COVID-19 KONVALESAN PLAZMA: ŞİMDİ “DAHA İYİ” BİLİM ZAMANI

SOLUNUM YETMEZLİĞİ İLE SEYREDEN ŞİDDETLİ COVID-19 VE TÜM GENOM İLİŞKİSİ ÇALIŞMASI

VOX SANGUINIS' IN HASTANE TRANSFÜZYON BİRİMLERİNİN COVID-19 HAZIRLIKLARINI TANIMLAYAN ULUSLARARASI ANKETİ

İTALYAN-İSPANYOL GENOM ÇAPINDA İLİŞKİLENDİRME ANALİZİYLE ABO KAN GRUBU LOKUSU VE BİR 3. KROMOZOM KÜMESİNİN SARS COV-2 SOLUNUM YETMEZLİĞİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

COVID-19 VE KAN GÜVENLİĞİ BİR İKİLEMİN ÇÖZÜMÜ

SARS-COV-2 ASEMPTOMATİK VE SEMPTOMATİK HASTALAR VE TRANSFÜZYONLA BULAŞMA RİSKİ

COVID-19 TEDAVİSİNDE KONVELESAN PLAZMA İMMUNOTERAPİSİ İLE ERKEN DÖNEM ÇİN DENEYİMLERİ BİLİNEN VE BİLİNMEYENLER

COVİD-19 HASTALARININ KAN ÖRNEKLERİNDE SAPTANAN SARS-COV-2 RNA, ENFEKTİF VİRÜSLE İLİŞKİLİ BULUNMADI

COVID-19 KONVALESAN PLAZMA (KP) TEDARİĞİNE YÖNELİK REHBER YÜKSEK VE DÜŞÜK-ORTA GELİR DÜZEYİNDEKİ ÜLKELER ARASINDAKİ FARKLAR

COVİD-19 DA SİTOKİN KAN FİLTRASYONLARIN YANITLARI

SAĞLIK KURUMLARINDA COVİD-19 VE CEP TELEFONU HİJYENİ

SARS-CoV-2'DE ASEMPTOMATİK BİREYLERİN KİTLE TARAMASI İÇİN TÜKÜRÜK KULLANILMASI

WASHİNGTON EYALETİNİ ETKİLEYEN 2019 YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) PANDEMİSİNİN İLK 2 HAFTASINDA KAN TEMİNİ VE TRANSFÜZYON DESTEĞİ

COVID-19 GEÇİRMİŞ VE İYİLEŞMİŞ ALTI BAĞIŞÇIDAN ELDE EDİLEN KONVALESAN PLAZMADAKİ ANTİ-SARS-COV-2 VİRÜS ANTİKOR SEVİYELERİ

YETERLİ BAĞIŞ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KAN TEMİNİNİ DEVAM ETTİRMEK ALINAN DERSLER

HASTA KAN YÖNETİMİ TRANSFÜZYON TIBBI RİSK YÖNETİMİNE EN İYİ YAKLAŞIM

COVID-19 SALGINI SIRASINDA KAN TRANSFÜZYONU

COVID-19 PANDEMİSİ SIRASINDA HEMOGLOBİN BOZUKLUKLARININ YÖNETİMİ

AĞIR COVID-19 PNÖMONİSİNDE KONVALESAN PLAZMA KULLANIMI İLE İLGİLİ RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR ÇALIŞMA

HÜCRE FENOTİPİ VE SİTOKİN FIRTINASI ÜZERİNE GÜVENLİ ÇALIŞMALAR İÇİN COVID-19 HASTALARINDAN KAN ÖRNEKLERİNİN KULLANILMASI VE İŞLENMESİ

GÜNEY AVUSTRALYA'DA GEBELERDEKİ DEMİR, ANEMİ VE KAN YÖNETİMİ KLİNİK UYGULAMA İYİLEŞTİRMELERİ İÇİN UYGULAMAYA DAYALI BİR KANIT

49 GÜN SÜRELİ UZUN VİRAL ATILIMI OLAN ÖZEL BİR COVID-19 VAKASI

PERİOPERATİF SARS-COV-2 ENFEKSİYONLU AMELİYAT EDİLEN HASTALARDA MORTALİTE VE PULMONER KOMPLİKASYONLAR: ULUSLARARASI BİR KOHORT ÇALIŞMASI

İSKOÇYALI KAN BAĞIŞÇILARINDA SARS CORONAVİRÜS 2' YE KARŞI NÖTRALİZAN ANTİKOR - TOPLUM MARUZİYETİNDE SEROLOJİNİN DEĞERİNİ ÖLÇMEDE ÖNCÜ ÇALIŞMA

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SARS-COV-2 TARAMASININ COVID-19 DA ASEMPTOMATIK TAŞINMANIN ROLÜNÜ ORTAYA KOYMASI

COVID-19 PANDEMİSİNİN KAN TEMİNİ VE KULLANIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

METABOLİK YENİLENME KAN BANKASI KOŞULLARINDA SAKLANAN ERİTROSİTLERİN DOLAŞIMDAKİ FONKSİYONLARINI İYİLEŞTİRİR

CİDDİ/KRİTİK COVİD-19 HASTALARINDA KONVELESAN PLAZMA KULLANIMIYLA İYİLEŞEN KLİNİK BELİRTİLER VE MORTALİTE

ARALIK 2019- OCAK 2020 TARİHLERİ ARASINDA ABD'DEKİ KAN BAĞIŞLARININ SARS-COV-2 AÇISINDAN SEROLOJİK OLARAK TEST EDİLMESİ

TERAPÖTİK PLAZMA DEĞİŞİMİ KRİTİK COVID-19 HASTALARI İÇİN POTANSİYEL BİR YÖNTEM STRATEJİSİ

2008' DEN 2017' YE HASTANELERE GÖNDERİLEN TROMBOSİTLERDE (TRENDLER) YÖNELİMLER: ON İKİ ULUSAL VE BÖLGE KAN BAĞIŞ MERKEZİ ANKETİ

ARALIK 2019-OCAK 2020 ARASINDA ABD'DEKİ KAN BAĞIŞÇILARINDA SEROLOJİK TESTLERLE CİDDİ AKUT RESPİRATUAR SENDROM CORONAVIRUS 2 (SARS-COV-2) REAKTİF ANTİKORLARININ TANIMLANMASI

KAN BAĞIŞÇILARINDA COVİD-19 İLİŞKİLİ GERİ BİLDİRİM, KAN BAĞIŞÇISI VE HASTALARDA SONUÇLARI

KENYALI KAN BAĞIŞÇILARINDA ANTİ-SARS-CoV-2 IGG ANTİKORLARININ SEROPREVALANSI

KAN BAĞIŞÇILARININ İKİNCİ BASAMAK HEMOGLOBİN ÖLÇÜMÜNDE VENÖZ ÖRNEK, TEKRARLANAN CİLT İĞNESİ TESTİNDEN DAHA ÜSTÜNDÜR

ABO KAN GRUBU İLE COVID-19 DUYARLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

HAZİRAN-AĞUSTOS 2020'DE ABD'DE BAĞIŞLANAN KANLARDA BAĞIŞÇI ÖZELLİKLERİNDE VE SARS-COV-2 ANTİKORLARINDA DEĞİŞİM

HASTANEDE YATAN COVID-19'LU HASTALARDA ERİTROSİTE BAĞLANAN ANTİKORLAR VE TRANSFÜZYON GEREKSİNİMLERİ

COVID-19 İÇİN MEVCUT TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE TRANSFÜZYONLA İLGİLİ TEKNOLOJİLERİN KLİNİK ÖNEMİ

COVID-19 İLE İLİŞKİLİ ŞİDDETLİ APLASTİK ANEMİSİ OLAN BİR ÇOCUKTA İLK İMMÜN PLAZMA TRANSFÜZYONU VAKASI

SİROZ HASTALARINDA TRANSFÜZYON SONRASI HEMOGLOBİN YANITI HER ÜNİTEDE 1gdL ARTIŞ BEKLEYEBİLİR MİYİZ

COVID-19 HASTALARINDA ABO KAN GRUPLARININ DAĞILIMI; KESİTSEL BİR ÇALIŞMA

ABD KAN BAĞIŞÇILARINDA SARS-COV-2 RNA İÇİN MİNİ-HAVUZLAMA TESTİ

Comments are closed.

20210916