TKMTD Akademi

Değerli Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Çalışanları,

Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği olarak bugüne kadar olduğu gibi COVID-19 pandemisi döneminde de güncellenen bilimsel bilgiler ışığında çalışmaya gayret etmekteyiz. Yeni tip korona virüs enfeksiyonu etkeni SARS-CoV-2’ nin ülkemizde görülmeye başlamasıyla birlikte bu enfeksiyonun kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbını ilgilendiren her aşamasında bilimsel verileri sizlerle aktif olarak paylaşmaya çalıştık ve devam etmekteyiz.

Pandemi döneminde, doğru bilgiye olan ihtiyacımız her zamankinden çok daha fazla artmıştır. Yaşanılan dinamik süreç içerisinde hepimiz, bir yandan rutin işlerimizi yürütürken bir yandan da sürekli güncellenen bilgileri takip etmeye çalışmaktayız. Kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı alanında çalışan arkadaşlarımızın bu dönemde yeni ve güncellenen COVID-19 hastalığı bilimsel verilerine ulaşımını artırabilmek ve kolaylaştırabilmek amacıyla, TKMTD Yönetim Kurulu olarak, alanımızı ilgilendiren güncel makaleleri özetleyip sizlerle paylaşma kararı aldık.

Bu çalışmalar sırasında aktif görev alan arkadaşlarımızın her birine bilginin paylaşılmasında göstermiş oldukları destekten dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

COVID-19 pandemisi ile başladığımız kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbını ilgilendiren güncel makalelerin özetlerini yayınlama kararımızı bundan böyle düzenli olarak resmi internet sitemiz aracılığıyla sizlerle paylaşacağız. Özetlenen makalelerden oluşan arşivde ise ihtiyaç duyduğunuzda eski özetlere ulaşabilme imkanı olacaktır. Hep birlikte güncel bilgileri edinecek, bilgi dağarcığımızı arttıracağız. Kendi süreçlerimizin düzenlenmesinde de faydalı olacağını düşündüğümüz bu makaleleri güncel olarak takip etmenizi öneririz. Yaşadığımız yoğun günlerde kolaylıklar dileriz.

Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Yönetim Kurulu

COVID-19 TEDAVİSİNDE KONVALESAN PLAZMA KLLANIMINDA ÇİN'İN STRATEJİSİ VE ...

COVID-19 'UN ÇİN ZHEJIANG BÖLGESINDEKİ KAN MERKEZLERİNE ETKİSİ

KAN GRUBU İLE COVID-19 ENFEKSİYONU, ENTÜBASYON VE ÖLÜM ARASINDAKİ İLİŞKİ...

YENİ KORONAVİRÜS İÇİN YENİ BİR TEDAVİ YAKLAŞIMI: FULMİNAN COVID-19 İÇİN TERAPÖTİK PLAZMA DEĞİŞİMİNİN KULLANIMI İÇİN BİR ARGÜMAN

KAN BAĞIŞÇILARINDA REAL TİME ANTİKOR TARAMASI KULLANILARAK SARS-COV-2 ÖLÜM ORANLARININ TAHMİN EDİLMESİ 

COVID-19 PANDEMİSİ SIRASINDA HASTA KAN YÖNETİMİ (İNCELEME MAKALESİ)

EPİDEMİ SÜRESİNCE KARANTİNAYI MODELLEMEK VE KİTLESEL TEST AMACIYLA DRON KULLANIMI

COVID-19 TEHDİDİ SIRASINDA HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU VE HÜCRESEL TEDAVİLERİ NASIL PLANLARIZ

RİBOFLAVİN VE ULTRAVİYOLE IŞIK-TABANLI FOTOKİMYASAL İŞLEM İLE PLAZMA VE TROMBOSİT ÜRÜNLERİNDE KORONAVİRÜS 2 CİDDİ AKUT RESPİRATUAR SENDROMUNUN İNAKTİVASYONU

PNÖMONİ SALGININA NEDEN OLAN YENİ KORONAVİRÜS (SARS-COV-2) TAYİNİ İÇİN ENZİME BAĞLI İMMÜNOASSAY VE KOLLOİDAL ALTIN-İMMÜNOKROMATOGRAFİK TEST KİTİ DEĞERLENDİRMESİ (COVID-19)

ABO KAN GRUPLARI VE KORONAVİRÜS 2019 HASTALIĞININ KLİNİK SONUCU ARASINDAKİ İLİŞKİ-İKİ GRUBA İLİŞKİN KANITLAR

KORONAVİRÜS 2019 HASTALIĞI KORONAVİRÜSLER VE KAN GÜVENLİĞİ

AĞIR COVID-19 HASTALARINDA KONVALESAN PLAZMA TEDAVİSİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ

PANDEMİ DÖNEMİNDE KADAVRADAN ORGAN NAKLİNİN KULLANIMI SARS-CoV-2 DONÖRLERİNİN KULLANIMI ÜZERİNE TARTIŞMA

COVID-19 KRİZİ DÖNEMİNDE N95 MASKELERİN DEKONTAMİNASYONU İÇİN ISI VE NEM UYGULAMASININ ÖLÇÜLEBİLİR BİR YÖNTEMİ

KRİTİK COVID-19'LU HASTANIN GEÇ BİR KOMPLİKASYONU OLAN SİTOKİN FIRTINASININ AZALTILMASINDA KAN FİLTRASYON TEDAVİSİNİN POTANSİYEL ETKİSİ

COVID-19 BULAŞI VE KAN NAKLİ BİR VAKA SUNUMU

BİR EYLEM ÇAĞRISI PANDEMİDE HASTA KAN YÖNETİMİNİN TEMEL ROLÜ

ÇİN GENELİNDE COVID-19 KULUÇKA DÖNEMİNDE BULUNAN KAN BAĞIŞÇISI SAYISININ TAHMİNİ VE KAN TRANSFÜZYONU İLE BULAŞMADAN KORUNMA VE KONTROL ÖNLEMLERİNİN ANALİZİ

Comments are closed.