Akdağ, “Tasarı yasalaşınca kan ve ürünlerinde tek otorite biz olacağız”

Vatandaşlara yeterli ve güvenli kan teminini gerçekleştirmek, yaşanan sorunlara çözüm bulmak, çağın gereklerine uygun yapılanmayı ve özel sektörün meşru çerçevede bu alanda faaliyet göstermesini sağlamak amacıyla hazırlanan kanun tasarısı, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda benimsendi.

Adı "Kan ve Kan Ürünleri Kanunu Tasarısı" olarak değiştirilen ve kan kök hücresi kapsam dışında tutulan kanun tasarısı, kan, kan bileşenleri ve ürünleri hizmetlerini yürüten kamu kurum ve kuruluşları ile bu alanda faaliyette bulunacak Sağlık Bakanlığından izinli gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri kapsıyor.

Tam metin için tıklayınız.

Henüz yorum yok.

Yorum yazın.