Birlikte Hatırlayalım
SORU


Transfüzyonla ilişkili graft versus host hastalığı (Tİ-GVHH) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Nadir, ancak mortalitesi son derece yüksek olan bir komplikasyondur.
Nedeni alıcıya geçen bağışçı lenfositleridir.
Akrabalık derecesinin yakınlaşması (1. Derece) bu hastalığın görülme ihtimalini azaltır.
Alıcının immün direnci zayıfsa görülme ihtimali yüksektir.
Bağışçı t lenfositlerinin alıcı kemik iliğine yerleşerek dokuları tahrip etmesiyle başlar.