Birlikte Hatırlayalım
SORU


Hangisi kriyopresipitat endikasyonu değildir?

Fibrinojen replasmanı gereken hastalar
Hemofili A hastalarına spesifik faktör bulunmadığında
Anemisi olan hastalar
Von Willebrand hastaları
Faktör XIII eksikliği olan hastalar